Live Live

Hoe moet het verder met Aquadrome?

Gepubliceerd: Zaterdag 15 juni 2019 09:28

Hoe moet het verder met Aquadrome?

Amper twee jaar geleden is de Zwembadvisie voor Enschede vastgesteld. Die voorziet in de bouw van een compleet nieuw zwembad met drie baden. Maar de tijd heeft ons ingehaald. Er komt een nieuw bad, maar hoe en wat is onduidelijk.

Het zwembad in zijn huidige vorm heeft z’n langste tijd gehad, zoveel is wel zeker. Het recreatieve, subtropische deel van Aquadrome gaat volledig verdwijnen. Dus geen waterstromen, palmbomen, whirlpools, glijbanen of andere tierelantijnen meer, maar rechttoe rechtaan baden. Wat dat betekent voor alle gezinnen met kleine kinderen die nu nog volop genieten van de huidige faciliteiten laat zich raden. Door het verouderde bad kiezen al steeds meer gasten uit Enschede voor het volledig vernieuwde Twentebad in Hengelo.

Onderzoek heeft uitgewezen dat zwembadbezoek de laatste jaren terugloopt. Met name het recreatief zwemmen, al wijzen onderzoekers daarbij vooral op het feit dat meer en meer zwembaden gesloten worden. Ook de toegenomen concurrentie in de ‘vermaakbranche’ is debet aan de lagere bezoekersaantallen, melden de onderzoekers. Veel gemeenten hebben niet de plicht voor zwemonderwijs- en sport, maar willen wel graag voorzien in deze tak. En dat is precies waarom Enschede twee jaar geleden heeft gekozen voor een sterk uitgeklede variant van een nieuw zwembad. De stad ontbeert een officieel wedstrijdbad van 25x21 meter en dit was de uitgelezen kans om de lokale zwemsport dat te bieden.

Geen wedstrijdbad
Maar waar in eerste instantie was uitgegaan van drie baden, is vorige maand uitgerekend het wedstrijdbad uit de plannen gestreept. Uit financieel oogpunt wordt de gemeente gedwongen tot die koerswijziging. Door gestegen bouwkosten, rentelasten en verslechterde exploitatie moet de gemeente jaarlijks ruim 400.000 euro extra vrijmaken ten opzichte van de plannen in 2017. Een scenario waarin wordt gebouwd met goedkoper materiaal en met een lager plafond (dat gaat ten koste van klimaatbeheersing en de akoestiek) is nog altijd 3,5 ton per jaar duurder. Een scenario waarbij het warmwaterbad komt te vervallen of wordt verkleind was volgens het college en Sportaal niet bespreekbaar, omdat in de toekomst juist extra vraag is naar zwemwater van 32 graden Celcius.

In de aangepaste plannen die de voorkeur hadden van het college zou het nieuwe zwemcomplex, dat in eigendom komt van Sportaal, straks moeten bestaan uit twee baden. Een zwembad dat toekomstbestendig, duurzaam en financieel te realiseren is en waarbij zwemwater bereikbaar is voor iedereen. In het aangepaste scenario worden op Het Diekman een sportbad (25x15,4 m) voor baantjeszwemmers en een warmwaterbad (25x10 m) voor doelgroepen gebouwd. Het Slagman blijft dan nog tot 2028 open en voorziet in de behoefte aan een wedstrijdbad (25x14 m), al voldoet deze dan niet aan de officiële afmetingen. Bij de nieuwbouw op Het Diekman wordt met uitbreidingsmogelijkheden rekening gehouden. Dit alternatief vraagt geen extra investering, maar verplicht de gemeente wel om na 2025, als Het Slagman is afgeschreven, een nieuw wedstrijdbad te bouwen van zo’n 10 miljoen euro.

Voorzieningen

In geen van de scenario’s is rekening gehouden met een peuterbad en recreatieve voorzieningen. Een peuterbad kost minstens 200.000 euro en bubbelbaden en glijbanen beginnen bij 40.000 euro. Die keuze is aan de raad. Maar die komt er nog niet over te spreken. Afgelopen week is uren voor een commissievergadering het alternatieve voorstel ingetrokken vanwege nieuwe financiële tegenvallers die vanaf 2023 hun beslag krijgen. Het is onduidelijk welke kant het nu opgaat met het zwembad. Is er überhaupt nog geld om te bouwen? In het ergste geval moet het college terugvallen op het laatste scenario: het openhouden van het sterk verouderde Aquadrome en Het Slagman tot 2028. Risico is dat er veel geld bij het onderhoud moet en een investering van 20 miljoen in een nieuw zwembad over tien jaar niet te ontwijken is.

Een ding is wel zeker: het buitenbad bij het Aquadrome blijft bestaan. Door de tijd die de onderzoeken het afgelopen jaar hebben gevraagd is realisatie van een nieuw bad in 2021 niet meer haalbaar. Als er al wordt gesloopt en gebouwd is 2023 een realistischer scenario.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Annina Romita

Deel deze pagina: