Live Live

Hoe hoog is de schuld van FC Twente nu eigenlijk?

Gepubliceerd: Dinsdag 06 november 2018 21:40

Hoe hoog is de schuld van FC Twente nu eigenlijk?

Hoeveel schuld heeft de club nu echt? Is het 65 miljoen, 55 miljoen of 43 miljoen euro? Er wordt door fanatieke supporters druk over gediscussieerd op fansites van FC Twente, sinds dat gisteren de volledige jaarrekening op z’n website publiceerde.

In die jaarrekening komen de kort- en langlopende schulden bij elkaar opgeteld uit op 65 miljoen euro. Koen Groenewold, lid van de raad van commissarissen (rvc) van FC Twente, sprak in een toelichting aan deze krant over ‘circa 43 miljoen’, exclusief een schuld aan de Belastingdienst en de schuld aan spelersagent Matthias Bunge van in totaal bijna 12 miljoen euro. Dat is samen 54,7 miljoen euro, aldus Groenewold.

Verschil
Maar de 65 miljoen uit de jaarrekening en de 54,7 miljoen werkelijke schuld, waarin zit dat verschil dan? Het is maar net wat je meetelt. Onder het kopje ‘overige schulden en overlopende passiva’ staat namelijk ook nog een post van 11,7 miljoen. 9,2 miljoen euro hiervan is weliswaar schuld, maar die hoeft niet in geld te worden terugbetaald. Het is een schuld aan sponsors en seizoenkaart- en skyboxhouders, die vooruit hebben betaald. Deze schuld verdwijnt in het loop van het seizoen stukje bij beetje van de balans en staat er bij aanvang van het volgende seizoen ook weer op. Koen Groenewold: „We hadden ook die 3 miljoen van Augsburg voor Frederik Jensen vooruit ontvangen en die staat daarom als schuld op de balans, omdat het geld in het lopende boekjaar hoort te vallen. Dat maakt het voor buitenstaanders een beetje lastig.”

Er staat ook nog een achtergestelde lening van 6,3 miljoen op de balans. Dat geld werd door de ex-commissarissen Aldo van der Laan en Hein Trebbe geleend aan de club om Twente voor een faillissement te behoeden. Bij de vorige schuldsaneringsoperatie, in 2016, kregen de leningen een achtergesteld karakter. Ze zijn niet direct opeisbaar en hoeven pas terugbetaald te worden als Twente financieel helemaal weer boven Jan zou geraken. Die 6,3 miljoen is dus niet direct van invloed op het voortbestaan van de club.

Voortbestaan
Van invloed op het voortbestaan van de club is wel het negatieve eigen vermogen. Dat bedraagt 5,9 miljoen euro. Daaruit blijkt dat de club niet levensvatbaar is. Daar zijn de deskundigen het wel over eens. FC Twente leeft nog dankzij een kapitaalinjectie van 14 miljoen euro van investeerders voor twee seizoenen. Daarom moét FC Twente promoveren binnen twee jaar.

Wat het vertrek van de trainers René Hake, Gertjan Verbeek, diens assistent Jan de Jonge en de directieleden Jan van Halst en Eric Velderman heeft gekost, wordt niet duidelijk. Dat is ‘verstopt’ in de salarispost van 18 miljoen euro. Bronnen rond de club melden dat betrokkenen – met uitzondering van René Hake - nog dit seizoen worden doorbetaald. De ontslagen Verbeek zou zelfs salarisverhoging krijgen, omdat dit bij het aangaan van zijn contract zo was afgesproken. Koen Groenewold: „De inhoud van het contract van Verbeek ken ik niet uit mijn hoofd en als ik het wist, zou ik er nog niets over zeggen. Verbeek wordt nog doorbetaald, dat klopt. Voor de anderen geldt, dat we conform hun contract hebben gehandeld. Dat betekent niet dat ze nog tot het eind van het seizoen worden betaald”.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede. Foto: Lars Smook

Deel deze pagina: