Live Live

Groeiende onrust rond kamerverhuur in Enschede

Gepubliceerd: Donderdag 10 oktober 2019 11:10

Groeiende onrust rond kamerverhuur in Enschede

Al jaren vormen kamerpandjes en studio’s onderwerp van discussie in de stad. Wethouder Jeroen Diepemaat laat onderzoek doen naar mogelijke overlast en onwenselijke bewoning. Ondertussen stapelen de hoorzittingen rond het thema zich op.

Het Nijhof, de Flevolandstraat, de Resedastraat en de Oostveenweg. Zomaar een greep uit de vele straten van waaruit dit jaar bewoners in geweer kwamen tegen kamerverhuur. ‘Onzelfstandige bewoning’ in vakjargon, omdat het gaat om panden met minstens drie huishoudens die een voordeur, keuken, wasruimte en woonkamer delen. Een ding hebben omwonenden die naar de commissie bezwaarschriften stappen met elkaar gemeen: hun bezwaar wordt bijna altijd ongegrond verklaard.

Regelgeving
Dat heeft te maken met de regelgeving waarop vergunningen voor verbouwingen worden getoetst. Per buurt en straat geldt een maximumpercentage kamerpanden. Zo lang dat maximum niet is bereikt, houdt bijna niets de komst van kamers tegen. Omwonden zijn vaak bang voor overlast en een verslechterde sociale verbondenheid. Kamers worden door studenten en vaak ook bewoond door arbeidsmigranten en mensen in een kwetsbare positie.

Studioverbod
Burgemeester en wethouders van Enschede zeggen zich bewust te zijn van groeiende zorgen bij inwoners. ‘Het valt op dat er een toenemende maatschappelijke weerstand ontstaat tegen onzelfstandige woonruimte’, meldt het college in de gemeentebegroting. Al jaren zijn kamers en studio’s een terugkerend onderwerp op de politieke agenda. In de zomer van 2017 is er een ‘studioverbod’ in het leven geroepen. Dat verbod houdt in dat het bouwen van studio’s en appartementen (zelfstandige bewoning) alleen is toegestaan als het college van B en W daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Sinds de invoering van deze maatregel nam het aantal kamerpanden in Enschede een vlucht.

Verhuurderschap
„Het is een heel lastig onderwerp”, zegt wethouder Jeroen Diepemaat. „Als je de stad op slot zet, houd je ook de het verhuren van kamers die wel gewenst zijn tegen. Het gaat ook vaak om studenten die woonruimte nodig hebben, geen overlast veroorzaken en een verrijking zijn voor de buurt.” Hij zegt de zorgen uit de stad ‘serieus te nemen’. „Wat we gaan doen is een inventarisatie maken. Hoe werkt het huidige beleid met percentages en moet er iets veranderd worden? Hoe gaan we om met slecht verhuurderschap? Een briljante oplossing is er nog niet. We gaan daarvoor ook contact zoeken met de woningcorporaties, wat die kunnen betekenen voor bijvoorbeeld kwetsbare groepen. De plicht voor woningkopers om zelf in hun huis te wonen zullen we in het onderzoek meenemen.”

Aan de inventarisatie wordt eind dit jaar begonnen. Diepemaat bestrijdt dat in de wijk Lasonder-Zeggelt kamerverhuur volledig aan banden wordt gelegd. „We hebben aan alle bestemmingsplannen voor de hele stad de regels met maximumpercentages gekoppeld.” Bij het bestemmingsplan Lasonder-Zeggelt is dat niet gebeurd. In theorie konden in de centrumwijk dus los van de regels onbeperkt kamerpanden worden toegevoegd. Dat is volgens Diepemaat nu hersteld.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Carlo ter Ellen

Deel deze pagina: