Live Live

Gemeentelijke steun FC Twente wettelijk toegestaan

Gepubliceerd: Maandag 27 mei 2019 17:24

Gemeentelijke steun FC Twente wettelijk toegestaan

Het staat de gemeente Enschede vrij om FC Twente financieel te ondersteunen. Dat is het antwoord van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken op de vragen die de Tweede Kamerleden Westerveld en Özütok (GroenLinks) op 10 april stelden.

Volgens de minister is staatssteun in principe verboden volgens Europese staatssteunregels. „Omdat hiermee de eerlijke concurrentie kan worden verstoord.” Toch kan de Europese Commissie staatssteun onder bepaalde voorwaarden goedkeuren.

Definitie

Daarnaast speelt de Wet financiering decentrale overheden een rol bij de beoordeling of de financiering al dan niet toegestaan is. Deze stelt dat het, voor de uitoefening van de publieke taak, toegestaan is om leningen te verstrekken en garanties te verlenen aan commerciële bedrijven. De definitie van deze publieke taak is aan de gemeente zelf om te bepalen.

De gemeenteraad van Enschede schold FC Twente in een raadsvergadering op 6 april dit jaar vijf miljoen euro kwijt en ging akkoord met de deal waarbij nog eens negen miljoen euro van de gemeentelijke lening een achtergesteld karakter krijgt.

Soortgelijke gevallen

Op de vraag van de Kamerleden of er in de afgelopen jaren meerdere noodlijdende voetbalclubs zijn gered, schreef de minister in haar antwoord: ,,Ik beschik niet over gegevens met betrekking tot het aantal keer dat gemeenten commerciële sportclubs hebben geholpen met het afwenden van een faillissement. Het is mij evenmin bekend of andere gemeenten het voornemen hebben om financiële steun te verlenen of op dit moment steun verlenen aan professionele sportclubs. Pas als er sprake is van staatssteun die ter goedkeuring moet worden aangemeld bij de Europese Commissie, heeft mijn ministerie een rol.”

Wet Normering Topinkomens

Daarnaast vroegen de GroenLinks-Kamerleden zich af of de Wet normering topinkomens meespeelt bij het verlenen van financiële steun. Gezien het feit dat een aantal bestuurders en spelers boven de WNT-norm verdienen, is het volgens de Kamerleden niet gepast dat gemeenten steun verlenen. Volgens de minister is deze wet echter niet van toepassing op FC Twente, aangezien het niet een gesubsidieerde instelling betreft.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Carlo ter Ellen

Deel deze pagina: