Live Live

Gemeente sluit ‘probleemwoning’ aan de Laaresstraat in Enschede

Gepubliceerd: Donderdag 07 februari 2019 20:30

Gemeente sluit ‘probleemwoning’ aan de Laaresstraat in Enschede

De gemeente Enschede heeft gisterochtend het pand aan de Laaresstraat 15 voor onbepaalde tijd gesloten. De brandweer en de GGD vinden het pand te gevaarlijk om mensen in te laten wonen. Het is bovendien ernstig vervuild.

De eigenaar heeft een zogenaamde last onder bestuursdwang gekregen vanwege ernstige tekortkomingen aan het pand en de leefruimtes in het huis. Dat betekent dat de door hem verhuurde kamers niet langer bewoonbaar zijn en hij als eigenaar verantwoordelijk is voor de huisvesting van zijn huurders. „Hij krijgt de tijd om zijn pand zo aan te passen dat het voldoet aan de gestelde eisen. Voldoet hij daar niet aan, dan kan het pand definitief gesloten worden”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Onveilige situaties
Het pand is al een poos onderwerp van onderzoek door verschillende partijen. Al langer was er sprake van onveilige situaties. Ook ondervindt de buurt hinder van sommige huurders in het pand en is een groot deel van omwonenden de overlast door de huurders zat. Ook de uitstraling van het pand, waar een fiks aantal ramen is dichtgespijkerd, is de buurt een doorn in het oog.

De vier huurders zijn gistermorgen door de gemeente en hulpverleningsinstanties elders ondergebracht. Waar ze naartoe zijn gegaan, kan de gemeente uit privacyoverwegingen niet zeggen. „De woning is nu verzegeld en er mag niemand meer in omdat het echt onveilig en ongezond is”, aldus de woordvoerder. „We hebben meerdere keren geprobeerd contact te zoeken met de eigenaar, maar die heeft niet op onze verzoeken gereageerd. Hij mag in elk geval zijn pand niet meer in. En mocht hij zijn woningen weer bewoonbaar willen maken, dan zal hij eerst met een plan van aanpak moeten komen, dat goedgekeurd is door alle betrokken instanties.”

Controles
De brandweer en GGD hebben eind vorige maand en begin deze maand nog twee controles uitgevoerd en toen is gebleken dat het pand bij lange na niet voldoet aan de eisen. Het is in ernstige mate vervuild en onveilig. Volgens de gemeente is er al een lang traject voorafgegaan aan de uiteindelijke sluiting voor onbepaalde tijd. „Dit pand is bij instanties en bij ons bekend en wij kennen de signalen van overlast die door de buurt worden ervaren.” Toch staat de sluiting van het pand deels los van die overlast. „Wij hebben het hier echt over veiligheid in het pand en de gezondheid van huurders was in het geding. Dat is waarom er nu is ingegrepen.”

De buurtbewoners keken vanochtend met een opgelucht gevoel naar het vertrek van de huurders en het verzegelen van het pand. De waslijst aan incidenten in en rond het pand is lang: vechtpartijen tussen huurders onderling en tussen bezoekers en huurders, brandstichting, feestjes tot diep in de nacht met lawaaioverlast, bedreiging van buurtgenoten, loslopende honden die de buurt vol poepen, papiercontainers die te vroeg aan straat staan, waardoor het papier door de straat waait. Sommige buurtbewoners durven zelfs hun kinderen niet alleen buiten te laten spelen.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Carlo ter Ellen

Deel deze pagina: