Live Live

Feitenonderzoek naar oude waaltjes

Gepubliceerd: Vrijdag 08 november 2019 19:06

Feitenonderzoek naar oude waaltjes

De saga rond de waaltjes in de Harberinksweg duurt voort. In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag werd er opnieuw uitvoerig gesproken over de vraag wat er nou precies met die oorspronkelijke klinkertjes is gebeurd en hoe het proces rond inspraak van bewoners en cultuurhistorische partijen is gelopen. Uitkomst van het vraag-en-antwoordspel tussen oppositie, coalitie en wethouder was dat met herbestrating wordt gewacht tot beleid rond behoud van cultuurhistorie en dat er een feitenonderzoek komt.

Ernst Bergboer | 1Twente

Een stoplap voor een leiding die maar blijft lekken, dat is het beeld dat opdoemt bij het onderzoek zoals de raad dat nu voorstaat. Want over de aanleiding ervoor en de intentie ervan verschillende meningen. D66 stelde bij monde van Vic van Dijk dat iedereen toch dik tevreden kon zijn: een geslaagd participatietraject met als resultaat een prachtige klinker die weliswaar niet de oude is, maar daar toch wel erg op lijkt. 


De ChristenUnie vindt een feitenonderzoek zinvol, maar alleen om te leren van het proces zoals dat is gelopen; op het moment dat er ook maar een zweem van verantwoording rond zo’n onderzoek komt te hangen, trekt die partij de steun in. CDA en Enschede Anders, de twee partijen die in eerdere debatten de eerste vragen stelden en daar maandagavond op terugkwamen, waren niet tevreden met de beantwoording van verantwoordelijk wethouder Jurgen van Houdt en drongen met andere oppositiepartijen aan op een onderzoek.

Opmerkelijke voetnoot hierbij is dat burgemeester Onno van Veldhuizen bij herhaling insprekers vroeg of zij de voorliggende moties wilden bespreken of een verantwoordingsdebat wensten. Die moties gingen over een voorstel van Enschede Anders voor een depot voor oude waaltjes en het formuleren van eenduidig beleid voor het behoud van plekken van cultuurhistorische waarden in en rond de stad - over de toekomst, dus. 

Uit het debat bleek evenwel dat een flink deel van de raad behoefte heeft om terug te kijken: voor sommige partijen om te leren, bij anderen ook uit onvrede over de voortdurende onduidelijkheid. Dat leidde zelfs tot een motie van afkeuring van de Groep Versteeg, die later, bij het perspectief op een onderzoek, ook weer werd ingetrokken.

Vragen

Die onduidelijkheid speelt rondom een handjevol vragen. Wat is er nou precies gebeurd met de oude waaltjes, nadat die waren gelicht? Zijn die verkocht, deels verkocht of toch in depot gegaan? Wat wist de wethouder daar nou wel en niet over? Was herbestrating met oude waaltjes - waarvoor bewoners en cultuurhistorische organisaties zich na de schouw uitspraken - een serieuze optie?

Wisten deelnemende bewoners en organisaties wat de status van de schouw en de geplaatste proefvakken was en welke andere factoren zouden worden meegewogen in de uiteindelijke beslissing (comfort, kosten, aanzien, levensduur, onderhoud)? Hoe serieus was die schouw eigenlijk?

Van Houdt laat in een reactie weten dat de vragen allemaal al eens ergens aan bod zijn geweest en dat herhaling alleen maar ruis geeft. “Uiteraard gaan we evalueren en vaststellen wat we in de toekomst beter kunnen doen, die leertafel gaan we opzetten, maar bewoners, aannemer, opkoper en belangengroepen hebben aangegeven dat er wat hen betreft genoeg over het project is geschreven en willen het graag afsluiten. En wij eerlijk gezegd ook.”

Hervat
Herbestrating van de Harbrinksweg wordt uitgesteld totdat er beleid is geformuleerd voor behoud van cultuurhistorie. Voorgenomen werkzaamheden worden dan daaraan getoetst, voor ze worden hervat. En over dat feitenonderzoek: het is overduidelijk dat een deel van de raad toch nog altijd niet tevreden is met de antwoorden die de wethouder op herhaaldelijk gestelde vragen heeft gegeven, zo ook tijdens en na het debat van dinsdagavond. 

De suggestie dat het zou kunnen gaan om onderzoek dat alleen beoogt om te leren, waarin op geen enkele manier van de wethouder gevraagd wordt zich te verantwoorden, lijkt dan ook meer wishful thinking dan realistisch.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede

Deel deze pagina: