Live Live

Er gloort hoop voor bekende kastanjelaan in Enschede

Gepubliceerd: Maandag 03 juni 2019 20:16

Er gloort hoop voor bekende kastanjelaan in Enschede

De gemeente Enschede schakelt een externe boomdeskundige in om te beoordelen of de aangekondigde noodkap van 14 monumentale kastanjes van het bekende laantje aan Hoge Boekelerweg inderdaad onvermijdelijk is. Uitgebreid onderzoek moet verder uitwijzen of de overige 38 bomen op termijn te redden zijn.

Dat is de uitkomst van een inderhaast door de gemeente belegde informatiebijeenkomst met de bewoners van de Hoge Boekelerweg. De direct aanwonenden van de kastanjelaan werden vorige week overvallen door een briefje over het naderende einde van de bomen.

Ziek
De gemeente deelde daarin mee dat ze lijden aan de kastanjebloedingsziekte en niet meer te redden zijn. Veertien kastanjes zouden al deze week worden geveld omdat ze een direct gevaar opleveren door de kans op spontaan vallende takken of omvallen bij wind en storm. Het kappen van de resterende 38 bomen werd voor het najaar aangekondigd.

De bewoners kwamen in het geweer en kregen steun van onder andere de raadsfracties van CDA en PvdA, die na berichtgeving in deze krant schriftelijke vragen stelden aan het college.

Stadsdeelwethouder Niels van den Berg (Burgerbelangen) en enkele ambtenaren informeerden maandagavond in servicecentrum Oost de buurtbewoners uit Stokhorst over de toestand van de kastanjes, die begin vorige eeuw zijn geplant om de weg naar het vroegere Erve Spiele te markeren. Het was een bijeenkomst waarin de emoties soms hoog opliepen, vooral omdat de bewoners vinden dat ze laat en heel summier op de hoogte zijn gesteld.

Noodzaak
Verder zetten ze vraagtekens bij de noodzaak van de kap, omdat de bomen er in hun ogen nog gezond uitzien. Barry Langkamp en Bas van Os gaven namens de gemeente aan dat uit diverse inspecties een andere diagnose komt. Veertien bomen zijn volgens deskundigen van de gemeente zelfs zo ziek dat ze uit oogpunt van veiligheid direct gekapt moeten worden. Op aandringen van de buurtbewoners gaat een externe boomchirurg daar de komende dagen toch naar kijken.

Voor de overige 38 kastanjes wordt meer tijd uitgetrokken om te bepalen of ze toch gered kunnen worden. De voor het najaar aangekondigde kap is daarmee van de baan. De situatie van elke boom wordt de komende maanden uitgebreid onderzocht. Ook wordt bekeken of deze bomen eventueel door nieuwe behandelmethode van kastanjebloedingsziekte kunnen worden genezen en wat de kosten daarvan zijn. De buurt wordt vanaf het begin bij deze onderzoeken betrokken.

Serieus
De bewoners toonden zich na afloop ‘redelijk tevreden‘ met de uitkomst. „Er gloort weer een beetje hoop voor onze kastanjes. En we worden nu in ieder geval serieus genomen.“

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Emiel Muijderman

Deel deze pagina: