Live Live

Enschedese voetbalclubs zien grote fusie op Diekman nog niet zitten

Zaterdag 02 december 2017 13:35

Enschedese voetbalclubs zien grote fusie op Diekman nog niet zitten

Door het afhaken van De Tubanters en PW komt er, in elk geval voorlopig, geen grote fusie van de voetbalclubs op Het Diekman.

Sportclub Enschede, Zuid Eschmarke, FC Twente en de gemeente gaan nu hun samenwerking verder uitwerken. Woensdag hakten de clubs de knoop officieel door in een gezamenlijk overleg. "De ledenvergaderingen van Sportclub Enschede en Zuid Eschmarke hebben de besturen mandaat gegeven voor het tekenen van de intentieverklaring over het gezamenlijk gebruik van een accommodatie ergens op het Diekman", zegt woordvoerder Bas Veenendaal. "De leden van PW en de Tubanters vinden het nog te vroeg."

Intensief
Al meer dan een jaar spraken de vier voetbalclubs met de gemeente en Sportaal over intensieve samenwerking danwel fusie. Zover komt het nu niet, maar daarmee is volgens de betrokken partijen de deur niet definitief dicht. "Behalve een gezamenlijke ambitie is ook de toekomstbestendigheid van de vier verenigingen een reden om met elkaar in gesprek te blijven. "Dat er nu twee niet meedoen is geen reden de boel stop te zetten."

De huidige stand van zaken zorgt voor een tevreden gevoel bij sportwethouder Jurgen van Houdt. "Ik ben blij met deze eerste stappen. Het past in onze ambitie de kracht van de verenigingen ook voor de toekomst te versterken en talent te ontdekken en te ontwikkelen. De gemeente zal samen met Sportaal de verenigingen ondersteunen. Verder werkt de gemeente aan een integraal plan voor de ontwikkelingen en de kansen die het Diekman verder biedt op het gebied van zowel breedtesport als topsport en talentontwikkeling. Ook het zwembad doet daaraan mee. Mooi dat de verenigingen die kansen en de meerwaarde van samenwerking ook zien en pakken."

Meerwaarde
Besloten is om de ontwikkeling in twee fasen op te delen, omdat Sportclub Enschede, Zuid Eschmarke en FC Twente al stappen kunnen zetten. "De ledenvergaderingen van de twee andere verenigingen hebben ervoor gekozen de intentieverklaring nog niet te tekenen. Zij zien wel een meerwaarde in samenwerking en blijven aangehaakt voor fase 2. Dus de deur is zeker niet dicht", aldus Veenendaal.

Ook aan de andere gebruikers van het Diekman wordt gedacht, zoals S.E.O., handbalclub EHC '95 en volleybalclub Twente '05.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en TV Enschede FM

Deel deze pagina: