Live Live

Enschede wil een maximumsnelheid van 30 km/u in het hele binnensingelgebied

Gepubliceerd: Woensdag 07 augustus 2019 10:12

Enschede wil een maximumsnelheid van 30 km/u in het hele binnensingelgebied

Autorijden in het centrum van Enschede wordt zo onaantrekkelijk mogelijk gemaakt. Op wat invalswegen na gaat de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur.

Het verkeersbeleid van Enschede focust zich de komende jaren vooral op de fietser. En dat betekent vanzelfsprekend dat de automobilist een wat minder hoge prioriteit krijgt. De gemeente wil zich wat gemotoriseerd verkeer betreft vooral op de doorstroming op de singels en de invalswegen richten. Door bij maatregelen in het verkeer vooral voor het gemak van de fietser te kiezen, hoopt de gemeente inwoners vaker te verleiden om de tweewieler te pakken voor ritten in en rondom de stad. Dat moet leiden tot 10 procent minder autoritten in heel Enschede en zelfs 15 procent minder autoritten in het binnensingelgebied.

Zichtbaar
De plannen van de gemeente worden geschetst in de zogeheten mobiliteitsvisie. Hoewel die visie pas na het zomerreces door de gemeenteraad wordt besproken, zijn de eerste uitvloeiselen al zichtbaar aan de Molenstraat. Deze weg wordt nu nog veel gebruikt door automobilisten die van oost naar west of andersom de stad willen doorkruisen, maar is tegelijkertijd een veelgebruikte fiets- en voetgangersroute richting de binnenstad. Gemotoriseerd kan volgens de gemeente ook gebruikmaken van de Boddenkampsingel, Lasondersingel en Laaressingel, dus moet het gebruik van de Raiffeisenstraat voor automobilisten onaantrekkelijker worden gemaakt.

Het kruispunt tussen de Hengelosestraat en Raiffeisenstraat is daarom al zodanig ingericht dat gemotoriseerd verkeer vanuit de richting van de Prinsessetunnel straks optisch wordt ‘gedwongen’ om de doorgaande route over een geasfalteerde Raiffeisenstraat te kiezen, in plaats van de route langs het stadskantoor.

Barricades
Ook de Molenstraat ontkomt niet aan maatregelen. Uit het niets stonden er twee weken geleden meerdere kunststof barricades op de straat. Deze tijdelijke wegversmallingen moeten de snelheid uit het verkeer halen, omdat verkeer uit beide richtingen elkaar niet gelijktijdig kan passeren. Ter hoogte van de kruispunten met de Benninkburg en de (Korte) Hengelosestraat mocht al niet harder dan 30 kilometer per uur worden gereden. Die maximumsnelheid geldt nu ook voor de rest van de Molenstraat. Nog aan te brengen nieuwe belijning moet de Molenstraat bovendien optisch versmallen.

De gemeente denkt dat het niet voldoende zal zijn om de maximumsnelheid alleen met borden aan te geven. In het verlengde van de Molenstraat is de Hengelosestraat tot aan het vernieuwde kruispunt met de Raiffeisenstraat aangewezen als 30 kilometerzone, en ook hier is gekozen voor een tijdelijke wegversmalling met barricades.

De verkeersadviseur van de politie Oost-Nederland heeft ingestemd met de verkeersmaatregelen, onder de voorwaarde dat de gemeente haast maakt met een reconstructie van de Molenstraat en de Hengelosestraat. Dat zou dan binnen anderhalf jaar tijd moeten gebeuren. De Molenstraat staat bij de gemeente overigens op de nominatie om als zogeheten fietsstraat te worden ingericht.

Voorbode
Het aanpassen van de maximumsnelheid aan de Molenstraat is een voorbode voor nieuwe maatregelen. In de mobiliteitsvisie uit de gemeente de wens dat in het hele binnensingelgebied een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gaat gelden, met bijbehorend wegprofiel. Uitzonderingen zijn de doorgaande routes naar de ingangen van de parkeergarages: de Boulevard 1945, Oldenzaalsestaat, Kuipersdijk en Mooienhof aan de oostelijke kant van het centrum en de Haaksbergerstraat, Ripperdastraat, Hengelosestraat en Raiffeisenstraat/Deurningerstraat aan de westelijke kant. Deze doorgaande routes worden ingericht als een 40 kilometerzone.

Aantrekkelijk
Met de maatregelen wil de gemeente het centrum van Enschede slechts aantrekkelijk houden voor bestemmingsverkeer en voor fietsers en voetgangers. De singels, die overal worden voorzien van groene en brede middenbermen, worden nog meer dan nu aangewezen als doorgaande routes. Dit betekent wel iets voor de verkeersdruk op met name de noordelijke singels. Een onderzoek naar maatregelen om de doorstroming op de singels te verbeteren staat daarom hoog op de mobiliteitsagenda. Het probleem is, net als met de aanleg van de ontbrekende trajecten van de fietssnelweg F35, dat de gemeente de komende jaren weinig tot geen geld heeft voor grote verkeersprojecten.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Carlo ter Ellen

Deel deze pagina: