Live Live

AUDIO Enschede wacht een mega-bezuiniging

Donderdag 04 mei 2017 12:52

AUDIO Enschede wacht een mega-bezuiniging

De verwachte tekorten voor Enschede blijken nog ingrijpender dan gedacht. Nog voor het einde van dit jaar moet de gemeente 14 miljoen euro bezuinigen. Enschede FM sprak met wethouder Eelco Eerenberg over deze bezuinigingen, beluister het interview hieronder. 

De tekorten in Enschede worden vooral veroorzaakt door bezuinigingen van het Rijk op budgetten voor jeugdzorg en wmo. Alleen die tekorten lopen al op tot 20 miljoen euro in 2020. 

Extra tekorten
Dat is niet alles. Ook ander zaken vragen om geld. De Agenda van Twente, bijvoorbeeld. Er lag al een bezuiniging van 1,1 miljoen euro in het verschiet en de gemeente is al iets langer bekend met tekorten op rijksbudgetten voor arbeidsparticipatie (bijstand, wergelegenheid en sociale werkvoorziening).

Inclusief voorgenomen extra uitgaven, zoals gratis vergunningen voor duurzaam bouwen, is de opgave voor Enschede 30 miljoen euro in 2018. Ook in de jaren 2019 en 2020 blijft het verwachte tekort op dat niveau.

Bezuinigen
Het college heeft nog een maand om tot oplossingen te komen. Volgens de regels van de gemeenteraad moeten tekorten worden opgelost binnen het budget waar ze ontstaan.

Maar 12 miljoen euro bezuinigen binnen jeugdzorg, wmo en bijstandsuitkeringen: Eerenberg zegt nog net niet letterlijk dat het onmogelijk is. “We gaan er wel serieus naar kijken, maar we moeten mogelijk eerder gemaakte keuzes heroverwegen.”

Ingrijpend
Met andere woorden: bezuinigen op andere posten. Wordt het maaibeleid teruggedraaid? Worden de groene leges geschrapt? Het laaghangende fruit is inmiddels wel geplukt, dus de scenario’s die volgende maand aan de gemeenteraad worden voorgelegd zijn hoe dan ook ingrijpend.

De ‘winst’ over vorig jaar is waarschijnlijk 12 miljoen euro. Daarmee kan de pijn voor dit jaar nog worden verlicht. Bezuinigen binnen de zorg is lastig. Een kind dat recht heeft op jeugdzorg, hoort die zorg te krijgen. De factuur moet betaald.

Het Rijk
Het stuit wethouder Financiën Eelco Eerenberg tegen de borst dat Enschede opnieuw het slachtoffer lijkt van de grilligheid van het Rijk. “Had mij eind 2016 gevraagd hoe de financiële situatie er voor dit jaar uit zag en ik zou hebben gezegd: wat bezuinigingen, maar geen problemen. In december is de bezuiniging aangekondigd en we nu pas de exacte gevolgen.”

Enschede staat niet alleen. Tal van gemeenten lijken grote nadelige financiële gevolgen te ondervinden van rijksbezuinigingen. Het college van Enschede wil daarom dat de lobby richting Den Haag wordt opgevoerd.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en TV Enschede FM

Deel deze pagina: