Live Live

Enschede verbetert bereikbaarheid, maar daar gaat u wel eerst een tijd last van hebben

Gepubliceerd: Zaterdag 09 februari 2019 08:25

Enschede verbetert bereikbaarheid, maar daar gaat u wel eerst een tijd last van hebben

De komende twee jaar staat er veel te gebeuren op gebied van wegwerkzaamheden in Enschede. Inwoners en bezoekers van de stad gaan eerst de lasten ervaren, maar mogen daarna de lusten koesteren.

Peter Bult, bereikbaarheidscoördinator van de gemeente Enschede en zijn collega verkeerskundige Christian ter Braack, die de Enschedese singels en alles wat daarbinnen ligt tot zijn werkgebied mag rekenen, hebben met hun teams het spreekwoordelijke ei gelegd. Er is gekeken naar de ingewikkelde puzzel om Enschede bereikbaar te houden tijdens de vele werkzaamheden die de komende twee jaar gaan plaatsvinden.

Momenteel is de Oldenzaalsestraat aan de beurt. De werkzaamheden gaan het hele jaar duren in fases. Tussen de spoorlijn en de Boulevard 1945 wordt een nieuw en innovatief waterbergingsriool en een groenstrook met wadi’s aangelegd om water beter af te voeren. Dit maakt de straat niet alleen klimaatbestendig, maar ook aantrekkelijker.

Rotonde en Van Heekgarage
Een van de grotere ingrepen is het verdwijnen van de rotonde bij de ITC-toren. „De doorstroming van het verkeer wordt daar verbeterd door de aanleg van een regulier kruispunt met verkeersregelinstallatie. De busbaan zal verplaatst worden naar een middenligging. Het verkeer heeft tijdens de reconstructie via een bypass nog een verbinding met de westelijke ingang van de Van Heekgarage. De toegang naar de parkeergarage wordt ondergronds verlengd tot aan de rand van de huidige rotonde. Hiermee wordt ruimte gemaakt voor de nieuwe bebouwing en inrichting van de Kop van de Boulevard. „De route naar het Koningsplein is daarna niet meer beschikbaar. Doorgaand verkeer door de Beltstraat is dan niet mogelijk.

Ook de wegen richting het station, de Prinsessetunnel en de rotonde aan de Zuiderval worden aangepakt”, zegt Ter Braack. „Dit gedeelte wordt bovengronds nieuw ingericht. De dubbele busbaan aan de oostzijde wordt vervangen door een enkele busbaan tussen de beide rijbanen in. Deze situatie is vergelijkbaar met de Gronausestraat. De rotonde bij de Zuiderval wordt ook vervangen door een nieuw kruispunt met een verkeersregelinstallatie.”

De huidige planning gaat uit van uitvoering in 2020 na de aanleg van de Ruyterlaan/Ripperdastraat. „De hoogste prioriteit heeft de openbare ruimte aan de Ripperdastraat en De Ruyterlaan tot aan de Prinsessetunnel. Die werkzaamheden staan op de planning vanaf het tweede tot en met het vierde kwartaal van dit jaar. De straat wordt heringericht. De middengeleider verdwijnt en er komt een groot plein ter hoogte van de scholen. De weg wordt voorzien van bomen en een nieuw schoonwaterriool. De uitvoering is gepland van april 2019 tot en met oktober 2019, maar dat is afhankelijk van de werkzaamheden van de nutsbedrijven. Wij gaan binnenkort een informatieavond voor omwonenden houden, maar de exacte datum is nog niet bekend”, aldus Bult.

Raifeisenstraat
Tegelijkertijd gaan ook de werkzaamheden in de Raiffeisenstraat van start. „En die vallen samen met de werkzaamheden die door de provincie worden uitgevoerd aan de Vliegveldstraat N737. Dat zal vanaf april tot en met oktober gaan duren. De Raiffeisenstraat wordt ingericht als doorgaande route voor het gemotoriseerde tussen de Deurningerstraat naar de Hengelosestraat. De rijbaan voor het gemotoriseerde verkeer wordt aan de westzijde aangelegd. „Voor het fietsverkeer wordt een tweezijdig fietspad aangelegd aan de oostzijde. Deze krijgt een rechtstreekse verbinding met de fietsstraat Brandweerstraat aan de zuidzijde en de fietsstraat Lasonderstraat aan de noordzijde en vormt daarmee een belangrijke schakel in het F35 tracé. De aansluiting Raiffeisenstraat op de Deurningerstraat wordt aangepast en voorzien van een rotonde”, zegt Ter Braack.

Van Lochemstraat
Vanaf de Oldenzaalsestraat tot en met de Stadsgravenstraat moet de riolering vervangen worden in de Van Lochemstraat. In het Stadserf worden alle parkeerplaatsen verwijderd en wordt het gebied ingericht als stadserf. Gedeeltelijk wordt dit gecombineerd met de aanleg van de Warmtebaan fase 2 en het vervangen van de bollards door een camerasysteem bij de ingang van het Stadserf. De uitvoering geschied in fasen in 2019.

Mooiere stad
In kwartaal 3 en 4 en in 2020 staat nog een aantal ingrijpende werkzaamheden op de rol, zoals de Boddenkampsingel, Hermandad, Ruyterlaan fase 2, Hoge Bothofstraat, Kottendijk en Haaksbergerstraat Bult en Ter Braack kijken al vooruit samen met aannemers en de provincie hoe dat allemaal letterlijk in goede banen te leiden. „Onze singels zijn en blijven de levensader van de stad en we gaan proberen het verkeer zoveel mogelijk via de singels de stad in en uit te krijgen. Daarbij willen we voorkomen dat er allerlei kruip door en sluip door routes gaan ontstaan die voor overlast zorgen bij bewoners van straten die normaal verkeersluw zijn. Maar we moeten met elkaar eerst door de zure appel heen om daarna te genieten van een mooiere stad”, zeggen Ter Braack en Bult.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede - foto: Petra Meulman

Deel deze pagina: