Live Live

Enschede ruziet met Twentse gemeenten over milieukosten

Gepubliceerd: Zaterdag 29 juni 2019 11:55

Enschede ruziet met Twentse gemeenten over milieukosten

Enschede weigert de volle mep te betalen voor regionale samenwerking op gebied van milieutaken. Dat leidt tot een juridisch geschil binnen de Omgevingsdienst Twente (ODT).

De veertien Twentse gemeenten en de provincie Overijssel bundelen sinds dit jaar hun krachten op gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De vorming van omgevingsdiensten is opgelegd door het rijk. Vanuit het Almelose gemeentehuis ziet de ODT toe op naleving van milieuregels bij 18.500 bedrijven in de regio. Althans, onder die afspraak zetten vijftien bestuurders in het najaar van 2017 hun handtekening.

Evenveel stemrecht
Enschede zette die krabbel op voorwaarde dat de gemeenschappelijke regeling die voor de omgevingsdienst is opgetuigd, uitgaat van gelijkwaardigheid. Dus dat alle gemeenten en de provincie evenveel stemrecht (one man, one vote) genieten en de overheadkosten gelijkmatig worden verdeeld.

Maar in een stemming hebben deelnemers in mei 2018 de verdeelsleutel aangepast op basis van het aantal inwoners. Enschede betaalt met 23 procent dus het meest. Saillant is dat uitgerekend Enschede bij die vergadering ontbrak, vanwege de coalitieonderhandelingen. ‘Niet chique’, schreef de gemeente destijds. Het vertrouwen van het college is geschaad.

Kostenstijging
Voor Enschede betekent dit een jaarlijkse kostenstijging van bijna 230.000 euro ten opzichte van een gelijkmatige verdeling, en zelfs 350.000 euro meer dan toen zij de taken zelf uitvoerde. De stad wil niet ‘bestraft’ worden voor haar effectievere werkwijze en nam vorig jaar uit onvrede alleen basistaken af. Dat zijn de wettelijk verplichte taken in de zwaarste milieucategorie.

In Twente was juist afgesproken een breed scala aan milieutaken samen te doen, de zogeheten plustaken. Enschede levert nu niet een bijdrage voor 11 fulltimebanen, maar voor 4 fulltimefuncties aan specialisten.

850.000 euro
Tot woede van Enschede worden de overheadkosten in de conceptbegroting voor 2020 door de Omgevingsdienst Twente toch verdeeld op basis van inwoneraantal. Ook wordt de stad aangeslagen voor de volledige 11 fte. Al met al een extra kostenpost van bijna 850.000 euro. Dat is Enschede, dat kampt met grote financiële tekorten, niet van plan te betalen. Het college heeft dit als geschilpunt aangemeld bij het dagelijks bestuur van de ODT.

Directeur Jan-Willem Strebus van de Omgevingsdienst Twente kan er niet veel over zeggen. „We hebben binnen de gemeenschappelijke regeling afspraken gemaakt. Enschede heeft daar een bepaalde visie op.”

Strebus zegt dat alle afspraken zijn bepaald in vergaderingen van het algemeen bestuur, de veertien gemeenten en de provincie. Enschede staat alleen in de bezwaren tegen de kostenverdeling. „We zijn bestuurlijk in overleg om tot overeenstemming te komen, om juridische procedures te voorkomen”, zegt Strebus.

Verbaasd
De gemeente Enschede laat via een woordvoerster weten verbaasd te zijn over de gang van zaken. „ODT lijkt het uitgangspunt te hanteren dat er overeenstemming is over de inbreng van de plustaken. Naar onze mening is dat niet het geval.”

Opvallend is dat het college in een brief aan de gemeenteraad schrijft dat in de gesprekken met de ODT het ‘doel is te bereiken dat ODT tegemoet komt aan onze bezwaren om verdere juridische procedures te voorkomen’. Met andere woorden: een gelijkmatige kostenverdeling of anders niets. De gemeentewoordvoerster zegt dat een stap naar de bestuursrechter nog niet aan de orde is.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Pixabay

Deel deze pagina: