Live Live

Enschede ontevreden over zoutwinningsplan Ganzebos

Woensdag 17 januari 2018 17:01

Enschede ontevreden over zoutwinningsplan Ganzebos

Enschede is ontevreden over het nieuwe plan voor de zoutwinning nabij Beckum. „Hoewel uw doel was om in samenwerking tot een goed besluit te komen, moeten wij nu helaas constateren dat onze adviezen voor het overgrote deel niet zijn overgenomen”, schrijft het Enschedese college aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het is voor het eerst sinds de wijziging van de mijnbouwwet op 1 januari 2017 dat lagere overheden mogen meepraten over nieuwe winningsplannen, zoals dat van AkzoNobel voor het winnen van zout nabij het Ganzebos bij Beckum. Maar dat leidt nog niet tot het beste besluit, constateert Enschede. Ook de provincie constateert dat niet al haar adviezen zijn overgenomen.

Trillingen

Een van de zaken die Enschede alsnog geregeld wil hebben is dat bodemtrillingen door AkzoNobel gemeten worden en dat de resultaten van die metingen openbaar gemaakt worden. Net als Enschede voegt de provincie daar aan toe dat die gegevens toegankelijk en begrijpelijk moeten zijn voor mensen die geen mijnbouwspecialist zijn.

Diesel
Enschede wil verder dat AkzoNobel verplicht wordt onderzoek te doen naar het gebruik van andere hulpstoffen dan diesel bij de zoutwinning. Dat was ook het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen, maar dat is door EZ niet overgenomen. Ook wil Enschede dat AkzoNobel verplicht wordt meer te zeggen over het hergebruik van de cavernes.

Draagvlak

Het ministerie kiest volgens het Enschedese college echter voor ‘een strikt juridische benaderingswijze’. „U laat een kans liggen op het creëren van groter maatschappelijk draagvlak. Ten tweede laat u kansen liggen om verbetermogelijkheden aan AkzoNobel mee te geven.”

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede. - Foto: Robin Hilberink

Deel deze pagina: