Live Live

AUDIO | Enschede krijgt ja-ja-sticker

Gepubliceerd: Dinsdag 01 oktober 2019 21:16

AUDIO | Enschede krijgt ja-ja-sticker

De lokale politiek van Enschede wil de omvang van de papierberg en het afval terugdringen door het bezorgen van ongeadresseerd drukwerk aan banden te leggen.

De gemeenteraad heeft maandagavond in meerderheid gekozen voor de invoering van een ja-ja-sticker die tot een forse vermindering van de verspreiding van papier moet leiden. Inwoners krijgen in dat geval standaard geen ongeadresseerd drukwerk zoals reclamefolders bezorgd. Willen mensen wel folders en/of huis-aan-huisbladen ontvangen, dan kunnen ze dat met een ja-ja-sticker aangeven.

De raad schaarde zich maandag achter een motie van ChristenUnie en GroenLinks waarin de komst van de ja-ja-sticker mogelijk wordt gemaakt. Alleen de fracties van VVD, PVV, Enschede Anders, DPE en Groep Versteeg, gezamenlijk goed voor 9 van de 39 zetels, stemden om uiteenlopen redenen tegen. Wethouder Jurgen van Houdt gaat nu alle noodzakelijke stappen zetten die de invoering van de sticker mogelijk moet maken.

Sticker
Het was maandagavond niet de eerste keer dat de Enschedese gemeenteraad discussieerde over de wenselijkheid van een ja-ja-sticker. Precies een jaar geleden schoof de lokale politiek de introductie van de sticker nog even voor zich uit omdat Enschede eerst de ervaringen van andere gemeenten met de sticker wilde afwachten. Amsterdam was landelijk een van de eerste steden die al op 1 januari 2018 de ja-ja-sticker invoerde als wapen tegen de afvalreductie. Dat stuitte toen op juridische stappen van branche-organisaties die zich bezighouden met folderverspreiding die de ja-ja-sticker wilden tegenhouden. Vorige week oordeelde het gerechtshof in de hoofdstad echter dat Amsterdam met de invoering niet onrechtmatig heeft gehandeld.

Inzameling oud papier
De motie van de ChristenUnie en GroenLinks in Enschede volgt nu op de uitspraak van de rechter. Van Houdt zegde toe alle aspecten rond de ja-ja-sticker in kaart te brengen. Dat betekent dat ook de consequenties voor de verenigingen in de stad die via de inzameling van oud papier iets meer financiële armslag proberen te verwerven, zullen worden geïnventariseerd.

In Enschede doen 49 clubs in samenwerking met Twente Milieu aan papierinzameling. De deelnemende verenigingen krijgen daar, los van de eventuele prijsschommelingen op de papiermarkt, een standaardvergoeding van 3 euro per kilo voor.

Besparing
In Amsterdam heeft de invoering van de ja-ja-sticker tot een besparing van 33 kilogram papier per huishouden per jaar geleid, stellen de indieners van de motie in Enschede. VVD’er René Kreeft, die zich met zijn fractie dus tegen de sticker keerde, pareerde die opmerking dat bij de folderverspreiding vooral gebruik wordt gemaakt van gerecycled papier. „We hebben hier ook rekening te houden met de ondernemers”, meende Kreeft.

4,1 miljard folders
Bij een van die betrokken ondernemers, folderverspreider Axender, was de naderende invoering van de ja-ja-sticker in Enschede gisteren nog niet bekend en wilde niemand nog reageren op de maatregel. Axender is volgens eigen zeggen een landelijke verspreider van folders met het grootste bereik en heeft aan de Josink Esweg een vestiging in Enschede. Het bedrijf verspreidt jaarlijks 4 miljard folders via 6,1 miljoen brievenbussen. Hoeveel daarvan in Enschede worden verspreid, is niet bekend.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Wouter Borre

Deel deze pagina: