Live Live

Enschede krijgt bijna 6 ton vergoeding voor kosten rond azc

Vrijdag 16 maart 2018 15:33

Enschede krijgt bijna 6 ton vergoeding voor kosten rond azc

Een groot deel van de voorbereidingskosten die Enschede heeft gemaakt voor het asielzoekerscentrum Eschmarkerveld, krijgt de gemeente vergoed. Toch moet de stad zelf 4 ton bijpassen: er was voor 989.000 euro bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gedeclareerd.

In 2015 werd het Eschmarkerveld aangewezen als azc-locatie. Dat leverde een golf van protesten op in de stad. Toen er met de bouw van het azc zou worden begonnen, september 2016, bleek de instroom van vluchtelingen in Nederland zodanig verminderd dat het azc niet meer nodig was.

Voorbereidingskosten
Tot dat moment heeft de gemeente wel veel kosten gemaakt. Daaronder vallen de kosten voor het creëren van 'draagvlak', onderzoek en onderwijskosten. Die kosten worden volledig door het COA gedekt.

Voor de kosten van de personele inzet krijgt de gemeente tweederde (238.000 euro) terug. De grondsanering wordt voor de helft vergoed (146.000 euro) en de bijdrage voor de aanleg van een weg op het Eschmarkerveld is eenderde van de totale kosten (66.000 euro).

Tevreden
Ondanks dat de gemeente ruim 4 ton aan kosten heeft gehad aan het Eschmarkerveld, is wethouder Jurgen van Houdt tevreden dat de overige 582.000 euro vergoed wordt. "Wij zijn tevreden over de samenwerking met het COA en het ministerie over de compensatie die we ontvangen", aldus Van Houdt. "Naast het bedrag dat we al eerder ontvingen voor het azc op het Diekman, waarmee het nieuwe buurthuis van Dolphia kon worden gefinancierd."

Er ligt geen rekening meer bij het COA. Enschede blijft wat Van Houdt betreft dus openstaan voor de opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Een nieuw verzoek zal echter de gemeenteraad moeten afwegen.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede - foto: Emiel Muijderman

Deel deze pagina: