Live Live

AUDIO Enschede krijgt 4,2 miljoen minder voor de bijstand

Gepubliceerd: Donderdag 08 november 2018 08:38

AUDIO Enschede krijgt 4,2 miljoen minder voor de bijstand

De verdeling van bijstandsgelden door het rijk is na stevig lobbyen eerlijker geworden, zegt de gemeente. En toch wordt Enschede in 2019 opnieuw getroffen door veranderingen in het verdeelmodel. De stad krijgt zo’n 4,2 miljoen euro minder en weet niet waarom.

Enschede en de bijstand. Al sinds jaar en dag heeft de stad financiële zorgen bij het betalen van de uitkeringen, want het armoedecijfer in de gemeente ligt nu eenmaal wat hoger dan gemiddeld. De wijze waarop het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bijstandsgelden uitkeert aan gemeenten staat al jaren ter discussie. Dat uitkeren gebeurt aan de hand van verdeelmodellen.

Factoren
Wiskundige berekeningen waarin tal van factoren in de samenstelling van de bevolking worden meegenomen. De gemeente vond echter dat er structureel minder werd uitgekeerd dan waar zij recht op had. Daarom zijn de afgelopen coalitieperiode door het college rechtszaken aangespannen tegen het rijk. Het leek goed af te lopen toen de rechtbank in de zomer van 2017 de gemeente in het gelijk stelde, maar de jarenlange procedures werden een jaar later in het hoger beroep weer teniet gedaan. Enschede stond weer met lege handen.

Invloed
„Dat is het moment geweest dat we hebben gezegd: ‘We stoppen met alle lopende procedures rond de bijstand richting het rijk’”, zegt wethouder Arjan Kampman van Werk en Inkomen. De rechtszaken hebben de afgelopen jaren invloed gehad op het gemeentelijke bijstandsbeleid, dat wel eens als streng en afstandelijk wordt ervaren. Het nieuwe college streeft naar meer persoonlijke aandacht voor de bijstandsgerechtigde. Toch ziet Kampman dat de jarenlange lobby voor meer geld effect heeft gehad in Den Haag. „Het moet gezegd, de verdeelmodellen zijn eerlijker geworden”, zegt Kampman.

Rijmen
Om er gelijk aan toe te voegen dat die opvatting niet te rijmen lijkt met de gevolgen voor Enschede. Het bedrag voor bijstand, voor Enschede is dat zo’n 95 miljoen euro, wordt toegekend op basis van het aantal bijstandsgerechtigden dat de gemeente volgens het verdeelmodel zou moeten hebben.

Vorig jaar lag dat aantal in werkelijkheid honderd uitkeringen lager dan in het model, maar in 2019 is dat ineens weer tweehonderd uitkeringen hoger. Het verschil van driehonderd uitkeringen betekent dat de gemeente 4,2 miljoen euro minder op de rekening krijgt gestort.

Raadsel
Waarom er zo’n verschil zit in het werkelijke aantal uitkeringen en het aantal in het verdeelmodel, dat is de gemeente een raadsel. Daarom tekent het college alsnog bezwaar aan tegen de gebruikte rekenmethode. „Ik wil gewoon kunnen uitleggen waarom er in een jaar tijd zo veel verschil is. Dat kan ik nu niet, dus kan ik niets anders dan bezwaar maken”, zegt Kampman.

Het bezwaar moet voor maandag zijn ingediend en is pro forma. De gemeente gaat in gesprek met het ministerie om duidelijkheid te krijgen en om te bepalen of het bezwaar definitief wordt doorgezet. Zonder de vooraanmelding verliest Enschede de gelegenheid om in beroep te gaan, als er toch fouten in het rekenmodel blijken te zitten.

Rijk
Ondanks de lagere bijdrage verwacht de gemeente Enschede overigens wel uit te komen met de totale bijstandsgelden die zij vanuit het rijk ontvangt. Mits de uitstroom van bijstandsgerechtigden naar een betaalde baan in de lijn der verwachting blijft.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Pixabay

Deel deze pagina: