Live Live

Enschede koploper in aantal ongevallen in verkeer

Gepubliceerd: Donderdag 11 juli 2019 12:44

Enschede koploper in aantal ongevallen in verkeer

49 verkeersdoden waren er vorig jaar in Overijssel te betreuren. Daarnaast raakten er 1.138 mensen gewond in het verkeer. Hoewel het aantal verkeersdoden is afgenomen ten opzichte van 2017, gaat het volgens de provincie niet goed met de verkeersveiligheid in Overijssel.

In Enschede vielen vorig jaar de meeste verkeersslachtoffers: 164, gevolgd door Hengelo (104) en Zwolle (99). Van de vijf grote steden in Overijssel komen Almelo (84) en Deventer (80) als beste uit de bus. De meeste verkeersdoden vallen onder inzittenden van personenauto’s, zo blijkt uit de jaarcijfers van de Provincie Overijssel, in samenwerking met Rijkswaterstaat en het CBS.

Helft van de verkeersdoden is 50+
Van de 49 verkeersdoden is de helft boven de 50 jaar. Daarmee is er een duidelijke stijging te zien in het aantal oudere slachtoffers bij een verkeersongeval. ‘Met het steeds drukker wordende verkeer is het voor ouderen vaak lastig om verkeerssituaties goed in te schatten’, aldus de instanties.

Jongeren tot 24 jaar waren vorig jaar het vaakst slachtoffer in het verkeer; er vielen 295 verkeersslachtoffers in de leeftijdscategorie 12 tot en met 24 jaar. Dat komt volgens de provincie, Rijkswaterstaat en het CBS door onervarenheid en onvoorzichtig gedrag van de jonge verkeersdeelnemers.

Van alle verkeersslachtoffers in Overijssel is ruim eenderde (37 procent) fietser, gevolgd door inzittenden van personenauto’s (30 procent) en brom/snorfietsers (15 procent).

Bebouwde kom
De meeste ongevallen met letsel gebeurden vorig jaar binnen de bebouwde kom. Het aantal ongevallen op autosnelwegen (65 in totaal) en 80 km-wegen (185) lag daarentegen een stuk lager. Meest voorkomende ongevallen waren voorrangsongevallen op kruispunten, frontale aanrijdingen en eenzijdige ongevallen.

‘Om de provincie veiliger te maken is kennis van verkeersongevallen noodzakelijk’, schrijft de provincie. Dat er gevaarlijke wegen in Overijssel zijn, is al vaker duidelijker geworden. Zo concludeerde de ANWB dat Twente 'vol zit met gevaarlijke wegen’ en werd de Aalderinkssingel in Almelo uitgeroepen tot gevaarlijkste weg van Nederland.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Pixabay

Deel deze pagina: