Live Live

Enschede kan omstreden opvang met bestemmingsplan niet tegenhouden

Gepubliceerd: Donderdag 13 juni 2019 08:22

Enschede kan omstreden opvang met bestemmingsplan niet tegenhouden

De gemeente Enschede kan de opvang van veertig mensen met psychische problemen in het zorgcomplex Broekheurnerborch aan de hand van het bestemmingsplan juridisch niet tegenhouden.

Dat gaf wethouder Jurgen van Houdt woensdagavond aan tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad over het opvangplan in de Wesselerbrink. Voor de opvang is weliswaar een aanpassing van het huidige bestemmingsplan voor de Broekheurnerborch noodzakelijk, maar de gemeente kan juridisch niets ondernemen tegen het afwijkingsbesluit dat de RIBW ten aanzien van het bestemmingsplan zal aanvragen. „We zullen daar medewerking aan moeten geven”, aldus Van Houdt.

Aanpassing
Het huidige bestemmingsplan heeft de bestemming ‘maatschappelijk’. De beoogde opvang via beschermd wonen van de RIBW valt daar naar de letter niet onder, maar kan in een aanpassing van het bestemmingsplan niet worden tegengehouden, zo legde Van Houdt uit.

Dat wekkte woensdagavond laat de teleurstelling veel omwonenden van de Broekheurnerborch die de commissievergadering bezochten. Via gejoel lieten zij regelmatig hun afkeuring over de omstreden opvang blijken. Zij verlieten na de uitleg van Van Houdt meteen de aula van het Bonhoeffer College.

Commotie
Van Houdt gaf aan dat het college van burgemeester en wethouders de commotie die in de Wesselerbrink is ontstaan ‘betreurt’. „Dat moet u van mij aannemen”, sprak de wethouder tot de aanwezige buurtbewoners. Tegelijk zei Van Houdt ook dat er in Enschede en andere Twentse gemeenten „ook voor mensen die bij het wonen bescherming nodig hebben een plek in de herberg moet zijn”. Van Houdt: „Die herberg is bij lange na niet goot genoeg, met 127 mensen op de wachtlijst.”

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Lars Smook

Deel deze pagina: