Live Live

Enschede in zwaar weer: forse en pijnlijke bezuinigingen onvermijdelijk

Gepubliceerd: Woensdag 19 juni 2019 10:47

Enschede in zwaar weer: forse en pijnlijke bezuinigingen onvermijdelijk

14 miljoen euro haalt de gemeente Enschede uit de spaarpot om in combinatie met ingrijpende bezuinigingen financiële tekorten te dekken. Voor het zoveelste jaar op rij moet het college door de fors lagere uitkeringen van het rijk ingrijpen bij publicatie van de halfjaarcijfers.

Daardoor zal het gemeentebestuur tal van geplande investeringen in de stad voorlopig niet kunnen uitvoeren. Het college schetst in de Zomernota een beeld van de financiële staat van de gemeente Enschede, die afgelopen jaren al voor 115 miljoen euro heeft bezuinigd.

Bloeiende stad, bloedende begroting
Wethouder Eelco Eerenberg (financiën) ziet een stad die bloeit, maar een begroting die bloedt. „Het contrast met de economische voorspoed in de stad is nog groter geworden. Het laat zien dat een gemeente met de omvang van Enschede nauwelijks mee profiteert van de hoogconjunctuur.”

Enschede is genoodzaakt dekking te zoeken voor een structureel tekort van 9 miljoen euro. Door incidentele uitgaven in 2021 en 2022 loopt dat bedrag op tot 14 miljoen euro. De gemeente kiest er voor de eigen gemeentelijke spaarpot maximaal aan te spreken. Dat is mogelijk, meent het college, omdat het zogeheten weerstandsvermogen binnen de door de gemeenteraad gestelde norm blijft.

Keiharde bezuinigingen

Enschede ontkomt niet aan keiharde bezuinigingen. Hoe die precies worden ingevuld, is pas in de loop van woensdagochtend bekend. Wel is duidelijk dat het sociale domein (zorg en bijstand) met 10 miljoen euro wordt gekort. Dat wil het college doen door wijkteams anders in te richten en binnen het budget voor bijstandsuitkeringen te blijven. Huishoudelijke ondersteuning wil het college vanaf 2021 anders invullen door een beroep te doen op het ‘zelfoplossend vermogen’ van inwoners.

Ook de sportsector ontkomt niet aan bezuinigingen. Het college wil besparen op het aantal voetbalvelden en het is nog maar de vraag wat er nog overblijft van de Enschedese zwembaden. Andere besparingsmaatregelen die het college voorstelt zijn een versoberd onderhoud aan wegen, het verder verhogen van parkeertarieven en de toeristenbelasting en een besparing op de ambtelijke organisatie. Fracties mogen ook uit een lijstje met andere maatregelen kiezen, maar deze zijn vaak nog ingrijpender.

Streep door ambities
Door de ingrijpende bezuinigingsopdracht ziet het gemeentebestuur ‘zo goed als geen ruimte voor beleidswensen’. Ook veel ambities uit het coalitie-akkoord zullen dus tegen het licht moeten worden gehouden. Het college houdt slechts een beperkt aantal investeringen overeind: mobiliteit, economie en veiligheid.

Aan de sportcampus Diekman wordt invulling gegeven en ook de multifunctionele accommodatie De Zweede en Museum Buurtspoorweg in Boekelo kunnen op een bijdrage rekenen. Enschede zet echter een streep door de ambities op het gebied van drones en dienstverlening aan bedrijven.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Pixabay

Deel deze pagina: