Live Live

Enschedeërs mogen meepraten over windmolens

Vrijdag 14 oktober 2016 17:34

Enschedeërs mogen meepraten over windmolens

Een windmolen in hartje Boekelo, bij het Blijdensteinpark aan de Hogelandsingel of bij het karakteristieke Huize Pott aan de Oldenzaalsestraat. Nee, het zijn geen serieuze opties, maar door op herkenbare plekken in de stad afbeeldingen van windmolens te plaatsen hoopt de gemeente aandacht te trekken van voorbijgangers en ze aan het denken te zetten. De borden worden nu weggehaald, ze kunnen niet langer zonder vergunning blijven staan. Maar de actie voor meer duurzaamheid zet de gemeente onverminderd voort.

Enschede wekt op: onder dat motto roept de stad inwoners op om stil te staan bij duurzaamheid. Zelfs het beleid van het college van B en W staat volgend jaar voor een belangrijk deel in het teken van duurzame doelen. Er wordt bijvoorbeeld een zoektocht gestart naar geschikte locaties voor windmolens of zonneparken. Een zoektocht waarbij de hulp van inwoners wordt gevraagd (zie kader). Maar ook wil de gemeente inwoners inspireren om ook zelf duurzame energie op te wekken.

Duurzame energie

Maar waarom? Het uiteindelijke doel van de energiecampagne is het vergroten van het aandeel duurzaam opgewekte energie in Enschede. In internationaal verband, zoals bij de klimaattop in Parijs, zijn afspraken gemaakt over het oplossingen voor de opwarming van de aarde. Uiteindelijk heeft dat ook voor Enschede gevolgen. De gemeente wil dat het aandeel duurzaam opgewekte energie in het jaar 2030 verdubbeld van 6 naar 12 procent van het totale energieverbruik in de stad. In 2050 moet dit zelfs 27 procent zijn.

Enschede Energie

De gemeente wil inwoners verleiden duurzaam te handelen. En daarom worden duurzame initiatieven van sportverenigingen, scholen, organisaties en inwoners ondersteund. Zoals de buurtenergiebedrijven. Enschede telde er vijf: Bolhaar, Zuid, Horstlanden- Veldkamp, Boekelo en Beien (Enschede-Noord). Deze zijn formeel samengegaan in een nieuwe organisatie: Enschede Energie. Jeroen Jansen is kartrekker van de coöperatie. „We zijn enthousiast aan de slag met voorbereidingen”, vertelt hij. Vanaf 1 januari 2017 wil Enschede Energie echt aan de weg gaan timmeren. De bedoeling van buurtenergiebedrijven is dat bewoners met elkaar gaan uitzoeken hoe zij willen werken aan isolatie, zonnepanelen of andere acitiviteiten zoals een deelauto of groenadoptie.

Door de vijf buurtenergiebedrijven samen te voegen wordt niet alleen kracht maar ook kennis gebundeld. De coöperaties worden dus uitgerold over Enschede. „Van de stad en voor de stad”, aldus Jansen. „We willen dus ook zelf energie gaan opwekken.” Vooralsnog is de aandacht daarbij vooral gericht op het plaatsen van zonnepanelen.

Meepraten
Er komt de komende jaren veel op de stad af als het gaat om duurzaamheid. De gemeente wil inwoners bij ‘Enschede wekt op’ betrekken. Er worden inspiratieavonden gehouden voor geïnteresseerden. Maar ook zes brainstormsessies en ontwerpsessies, waarbij inwoners actief mogen meedenken over de randvoorwaarden voor de komst van een windmolen of zonnepark.

Op een speciale website heeft de gemeente een enquête geplaatst om de mening van inwoners te peilen. Op die site is bovendien meer informatie te vinden over duurzaamheid in Enschede. www.enschedewektop.nl.

  • Inspiratieavonden over duurzaamheid. Op 23 november wordt uitleg gegeven over Enschede Energie. Op 13 december over energielandschappen. Brainstormsessies. 
  • Meepraten over welke eisen er aan een windmolen of zonnepark moeten worden gesteld. Deze sessies zijn op 24, 26 en 31 oktober en op 2, 3 en 7 november.
  • Welke locaties zijn geschikt voor zonneparken of windmolens? Bij ontwerpsessies (8, 9, 16 en 17 november) wordt dit op de digitale tekentafel inzichtelijk gemaakt. Meepraten mag. De sessies zijn van 19.30-21.30 uur. Locaties volgens later. Aanmelden: enschedewektop.nl.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en TV Enschede FM.

Deel deze pagina: