Live Live

Enschedeërs moeten te lang wachten op antwoord van wijkteams

Gepubliceerd: Vrijdag 06 september 2019 10:05

Enschedeërs moeten te lang wachten op antwoord van wijkteams

Het lukt de wijkteams in Enschede niet om alle achterstanden voor het einde van dit kalenderjaar weg te werken. Sterker nog, de wachttijd bij aanvragen is volgens het college dit jaar zelfs sterker opgelopen.

Inwoners die hulp in het huishouden of een rolstoel aanvragen zouden wettelijk gezien niet meer dan acht weken mogen wachten op antwoord. Binnen die periode moet er een keukentafelgesprek zijn gevoerd met de cliënt, een ondersteuningsplan zijn opgesteld en een beschikking zijn gemaakt. In Enschede zijn er mensen die na vier maanden nog niet weten waar ze aan toe zijn. Naar aanleiding van die signalen vroeg raadslid Margriet Visser (EnschedeAnders) het college om een overzicht.

Merkwaardig
Uit de beantwoording blijkt dat de wachttijden bij de wijkteams dit jaar weer zijn opgelopen. Merkwaardig genoeg kan de gemeente niet zeggen hoeveel inwoners niet binnen de wettelijke termijn een beschikking hebben gekregen. Dat laat het computersysteem niet toe. Wel wordt de wachttijd bijgehouden vanaf het moment dat de inwoner een melding doet, tot het moment dat de wijkcoach de melding weer sluit. Die bedraagt gemiddeld 63 dagen (ruim negen weken) bij de meldingen die de afgelopen vier maanden zijn afgesloten.

De oplopende achterstanden worden volgens het college veroorzaakt door een aantal factoren. Door verscherpte toelatingscriteria voor permanente zorg (Wlz of beschermd wonen) worden aanvragen complexer, omdat inwoners langer zelfstandig moeten blijven wonen. Deze mensen hebben zwaardere lichamelijke beperkingen, waardoor er meer tijd nodig is om de aanvraag te behandelen. Daarnaast krijgen dit jaar 6000 inwoners een herindicatie en is er sprake van een toename in het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp.

2800 aanvragen
Als gevolg van financiële tekorten en een verhoogde werkdruk is er al sinds 2017 structureel sprake van achterstanden bij de wijkteams. Met ingang van dit jaar bedroeg die achterstand zo’n 2800 aanvragen, meer dan de jaarproductie in 2018. Omdat de gemeente financieel bijspringt is er extra personeel aangenomen, dat tot eind dit jaar vooral druk is met herindicaties. Daarna wordt de wachtlijst weggewerkt.

De bedoeling binnen de wijkteams is dat nieuwe aanvragen aan de keukentafel van de cliënt worden besproken, om ook de thuissituatie te beoordelen. Maar om het proces te versnellen worden aanvragen waar mogelijk via een gesprek op kantoor (of zelfs administratief) afgehandeld. Via inloopspreekuren zegt het college bovendien mensen met een hulpvraag beter te willen verwijzen naar laagdrempelige voorzieningen in de wijk om ‘onnodige aanvragen’ te voorkomen.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Pixabay

Deel deze pagina: