Live Live

Eigen bijdrage peuterspeelzaal in Enschede gaat omhoog

Gepubliceerd: Donderdag 07 november 2019 18:00

Eigen bijdrage peuterspeelzaal in Enschede gaat omhoog

Enschedese ouders die hun kinderen naar de peuterspeelzaal brengen, moeten vanaf volgend jaar meer zelf gaan bijbetalen.

Wilco Louwes | Tubantia

De zogeheten ouderbijdrage voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gaat vanwege een uitbreiding van het aanbod omhoog.

60 procent verhoging

Met ingang van dit jaar kregen ouders juist een financieel voordeel. Van de laagste inkomstengroep (tot 20.000 euro) werd een bijdrage van 66 euro per jaar verwacht. Vanaf 1 januari 2020 is wordt de bijdrage verhoogd tot 107 euro, nog altijd minder dan de 193 euro in 2018.

Ter vergelijking: ouders met een gezamenlijk inkomen van 50.000 euro per jaar zien de ouderbijdrage na de jaarwisseling stijgen van een kleine 300 euro naar zo’n 475 euro per jaar. Dat is ongeveer 25 euro meer dan in 2018.

Uitbreiding urenaanbod
De verhoging van de ouderbijdrage heeft te maken met een uitbreiding van het VVE-aanbod. Landelijke regelgeving schrijft voor dat het aanbod van voorschoolse educatie voor kinderen met (kans op) taalachterstanden vanaf volgend schooljaar wordt uitgebreid van 10 uur naar 16 uur per week. Enschede loopt een half jaar voorop en voert deze uitbreiding van uren al vanaf 1 januari in.

Overigens wordt op zes locaties in de stad al een pilot uitgevoerd met 16 uur peuterwerk per week. Voor kinderen die geen (risico op) taalachterstand hebben, maar die wel naar de peuterspeelzaal gaan, wordt het gesubsidieerde aanbod verhoogd van vijf naar acht uur per week.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Lars Smook

Deel deze pagina: