Live Live

Eén crisisdienst voor alle Twentse jeugdzorginstanties

Gepubliceerd: Dinsdag 18 december 2018 08:34

Eén crisisdienst voor alle Twentse jeugdzorginstanties

Kinderen en jongeren in crisissituaties worden nog te vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Een nieuwe overkoepelende crisisdienst voor alle hulpinstanties gaat dat per 1 januari veranderen.

Vanaf 1 januari gaat het Coördinatiepunt Spoed Jeugd Twente functioneren voor alle veertien Twentse gemeenten. Verkeert een kind of jongere in crisis, waarbij direct gevaar is voor de psychische of lichamelijke gezondheid, dan kunnen verwijzers een centraal telefoonnummer gebruiken. Dat is altijd bereikbaar. Aan de andere kant van de lijn zitten speciaal opgeleide medewerkers, die volgens clustermanager Trudy Snippert van hulpverleningsorganisatie Ambiq alles weten van crisis. Zowel bij de verschillende doelgroepen, van verstandelijke handicap tot psychiatrische aandoening, als bij de verschillende organisaties waarvan ze het crisisaanbod kennen.

Coördinatiepunt
Aangesloten bij het coördinatiepunt zijn alle gecontracteerde instanties in Twente; Ambiq, Curess, Dichtbij (Gewoon Geluk), Gezinshuis Prins, Jarabee, Mediant ggz, Second Opinion Centrum Nederland, Stichting het Thuisgevoel, Thuisteam Twente, Trainings- en Leerboerderij Crumelhaeve, Trias en Zorggroep UZOZ.

Het coördinatiepunt werkt nauw samen met Veilig Thuis Twente, dat is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld. Daar neemt de politie weer contact mee op als zij tegen crisissituatie aanloopt. Te denken valt aan situaties waarbij het kind of de jongere zelf of zijn omgeving direct gevaar loopt. Bijvoorbeeld door een psychose, dreiging met zelfdoding of dreigende verwaarlozing.

Eigen crisisdienst
Trudy Snippert en Niels Schepers van Ambiq leggen uit dat de instanties nu allemaal hun eigen crisisdienst hebben. Dat blijft in zoverre na 1 januari nog steeds zo dat altijd iemand van de organisatie bereikbaar is. Het verschil is dat gemeenten, huisartsen, wijkcoaches en medisch specialisten straks niet meer rechtstreeks naar één of meer organisaties bellen, maar naar het coördinatiepunt.

Trudy Snippert: „Dat beoordeelt de ernst van de situatie en bepaalt bij welke hulpinstantie dit thuis hoort. Die moet de kwestie dan ook oppakken. Het is niet zo dat er dan weer discussie over is of dat zij dan weer doorverwijzen naar een collega-instelling.”

Juiste hulp
Het idee erachter is dat het kind of de jongere sneller en beter de juiste hulp krijgen. Dat moet weer leiden tot minder crisisplaatsingen en opnamen, maar ook kortdurende hulptrajecten. Uitgangspunt is dat zo min mogelijk verschillende hulpinstanties bij een gezin over de vloer komen. Niels Schepers: „,We streven naar één kind, één gezin, één plan.”

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Pixabay

Deel deze pagina: