Live Live

Doorstroomwoningen voor Enschedeërs in crisissituaties leveren geld op

Gepubliceerd: Maandag 12 augustus 2019 16:48

Doorstroomwoningen voor Enschedeërs in crisissituaties leveren geld op

De inzet van huurwoningen voor mensen die tijdelijk geen verblijfplaats hebben, werpt zijn vruchten af. De sociale wijkteams in Enschede hebben vorig jaar bijna 190.000 euro bespaard aan maatschappelijke opvangkosten.

Verspreid over Enschede zijn zogeheten doorstroomwoningen in gebruik. Deze huurwoningen aan de Ruwerstraat, Bruggertstraat en Rossumbrink zijn gedurende 2018 ingezet als noodvoorziening voor Enschedeërs die vanwege een crisissituatie tijdelijk geen verblijfplaats hebben.

Deze inwoners moeten normaal gesproken aanspraak maken op 'duurdere alternatieven', zoals een maatschappelijke opvang. De bedoeling is dat ze maximaal zes weken in een doorstroomwoning verblijven. Binnen die tijd moeten ze, met hulp van de wijkcoach, een vervangende woonruimte zoeken.

Alleen als zij aantoonbaar alles in het werk hebben gesteld om onderdak te vinden, maar de moeite tevergeefs is gebleken, kunnen zij langer in de crisiswoning verblijven.

Meer dan 6 weken
De bezettingsgraad van de woningen lag vorig jaar op zo'n 90 procent. De kortste tijd dat iemand in een crisiswoning verbleef, is tien dagen. De langste tijd 136 dagen. De gemiddelde verblijfsduur van doorstroomwoningen in Enschede ligt met bijna 70 dagen flink boven de doelstelling van zes weken.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD), de organisatie achter de wijkteams in Enschede, zegt in haar jaarverslag dat dit vooral te maken heeft met vraag en aanbod van woningen bij de corporaties, een gebrek aan passende woningen voor grote gezinnen, en bijzondere persoonlijke situaties bij de inwoners zelf.

Om de doorstroming te kunnen verhogen, wil de SMD afspraken maken met corporaties om bij het reageren op sociale huurwoningen een urgentieverklaring te geven aan langdurige bewoners van doorstroomwoningen.

Onderzoek
In totaal is in 2018 zestien keer een beroep gedaan op de doorstroomwoningen. De wijkteams hebben precies bijgehouden hoeveel deze crisissituaties hebben gekost (bijvoorbeeld aan huur). Ook is onderzocht hoeveel dat was geweest in de 'oude situatie' door aan de bewoners te vragen op welke vorm van ondersteuning ze anders aanspraak hadden gedaan, zoals maatschappelijke opvang.

De SMD concludeert dat er bijna 190.000 euro aan kosten is bespaard. Inmiddels zijn ook drie andere crisiswoningen in gebruik genomen in Enschede. Deze staan aan de Antaresstraat (Twekkelerveld), Cheribonstraat (Hogeland) en de S.M. Joostenstraat (Deppenbroek).

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Pixabay

Deel deze pagina: