Live Live

Doodzieke werknemer van Brookhuis in Oldenzaal spant rechtszaak aan

Gepubliceerd: Dinsdag 02 april 2019 14:55

Doodzieke werknemer van Brookhuis in Oldenzaal spant rechtszaak aan

Een volledig arbeidsongeschikt geworden werknemer van Brookhuis Personenvervoer wil dat zijn arbeidscontract wordt ontbonden. Daarbij eist hij een ontslagvergoeding.

Het is een actuele kwestie die vrijdag is behandeld in het kantongerecht in Enschede. Heeft iemand na twee jaar arbeidsongeschiktheid recht op een transitievergoeding als zijn arbeidscontract wordt ontbonden? De wet op dat punt gaat veranderen, maar er is nu nog veel onduidelijkheid over.

Slapend dienstverband
Een doodzieke werknemer van Brookhuis legde zijn zaak daarom voor aan de kantonrechter. Brookhuis heeft de man al meer dan twee jaar sinds hij ziek werd op de loonlijst laten staan, ook al kan hij geen arbeid meer verrichten en is uitzicht op terugkeer naar zijn werk uitgesloten. Dat wordt een slapend dienstverband genoemd.

Ontslagvergoeding
In juni nam de werkgever het initiatief het ontslag in gang te zetten, zonder transitievergoeding. De werknemer is akkoord met het ontbinden van zijn arbeidscontract. Maar hij vindt dat hij dan wel een ontslagvergoeding moet krijgen. „Met mijn cliënt gaat het financieel steeds slechter”, licht zijn gemachtigde toe.

„Daarbij is een verergering van zijn ziekte opgetreden. Alles bij elkaar is een disproportionele situatie ontstaan waardoor een transitievergoeding billijk en redelijk is, mede ter compensatie voor het verlies van zijn baan en pensioenopbouw.”

Ontslagvergoeding
Uit een recent artikel van prof. mr. Verhulp in het Tijdschrift Recht en Arbeid blijkt dat veel werkgevers langdurig arbeidsongeschikte werknemers enkel in dienst houden om geen ontslagvergoeding te hoeven betalen. Volgens de minister van Sociale Zaken getuigt dat niet van fatsoenlijk werkgeverschap, maar het is niet ongeoorloofd. Werkgevers die de transitievergoeding wel betalen kunnen die overigens vanaf eind volgend jaar onder voorwaarden terugvorderen bij het UWV.

Ziektegeschiedenis
Volgens raadsman A. van Gurp van Brookhuis kan het vervoersbedrijf zich een transitievergoeding niet permitteren, mede met het oog op veel van zijn andere werknemers met een ziektegeschiedenis. En nog los van de vraag of dat wel zou moeten. „Er is geen sprake van ernstige verwijtbaarheid op grond waarvan alleen een eventuele transitievergoeding zou kunnen worden toegewezen.”

Kantonrechter J.M. Marsman geeft aan dat zij geen wettelijke grondslag ziet om de werknemer een transitievergoeding toe te kennen. Zij komt binnen een maand met een beschikking.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Toma Tudor

Deel deze pagina: