Live Live

Deze week helderheid voor uitgeprocedeerden in bed-bad-broodopvang

Gepubliceerd: Dinsdag 14 januari 2020 08:19

Deze week helderheid voor uitgeprocedeerden in bed-bad-broodopvang

De zes uitgeprocedeerde vluchtelingen in de bed-bad-broodopvang in Enschede krijgen deze week te horen hoe de juridische herbeoordeling over een verblijfsstatus of noodgedwongen vertrek uit Nederland is uitgevallen.

Teun Staal | Tubantia


Dat zei wethouder Jurgen van Houdt maandagavond in de gemeenteraad van Enschede.Die moet binnenkort instemmen met het voorstel om voor 2020 een ton aan rijksgeld beschikbaar stellen voor de voortzetting van de opvang in het voormalige Wegener-pand aan de Getfertsingel.

Individuele adviezen
Aan de singel verblijven op dit moment nog zes uitgeprocedeerden. Voor deze vluchtelingen is in december na aan maandenlange procedure een individueel advies uitgebracht over de vraag of zij alsnog een reëel uitzicht bestaat op een verblijfsvergunning of dat zij het land dienen te verlaten en terug moeten naar het land van herkomst.

De uitkomst van deze juridische herbeoordelingen, die zijn verricht door vluchtelingenorganisatie Inlia, waren maandagavond nog onbekend bij de zes vluchtelingen. Voor alle betrokkenen, die wie sommigen al twintig jaar in ons land verblijven, wordt na de bekendmaking van het advies een individueel traject in de richting van een verblijfsstatus of vertrek uit Nederland ingezet. Het uiteindelijke besluit over de zes uitgeprocedeerden is aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Deadline opvang
Vanuit de gemeenteraad werd er maandagavond door VVD-raadslid Malkis Jajan op aangedrongen met een deadline paal en perk te stellen aan de Enschedese bed-bad-broodregeling. Jajan heeft daarbij 1 april of iets later gedachten. Dan zou de opvang moeten worden beëindigd. Een handvol andere fracties wilde niet meteen van een absolute einddatum weten, maar drong wel aan op een tijdpad. Dat kon Van Houdt maandagavond nog niet geven. „In maart valt daar, desnoods in beslotenheid, misschien wat meer over te zeggen.”

Op de hoogte
Jajan claimde in de gemeenteraad al het nodige te hebben opgevangen over de uitgebrachte adviezen. Volgens de VVD’er zou een deel mogen blijven en moet een deel vertrekken. „Dat heb ik gehoord.” Van Houdt zei over de bewering van Jajan: „Ik weet zelf niet eens wat van de uitkomsten. Dat wil ik ook niet. Niet als de mensen om wie het gaat nog moeten worden geïnformeerd.”

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Carlo ter Ellen

Deel deze pagina: