Live Live

De risico’s van het miljoenenproject Kop van de Boulevard

Gepubliceerd: Donderdag 12 april 2018 12:30

De risico’s van het miljoenenproject Kop van de Boulevard

Zoals bij elk megaproject zijn er altijd risico's. Zo ook bij de herontwikkeling van de Kop van de Boulevard. Vastgoedadviseurs brachten ze in kaart.

De verwerving van de ING-locatie aan de Boulevard 1945 is een van de hoofdrisico's in het megaplan voor de Kop van de Boulevard. Uit de quickscan die Ernst en Young (EY) begin vorige maand heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente blijkt: 'De verwerving van de ING-locatie zit op het kritieke pad'. De adviseurs stellen dat de lange duur kan leiden tot een stijging van de verwervingskosten.

Asbestsanering
Bovendien wijzen zij op mogelijke hoge kosten van asbestsanering en herstelwerkzaamheden. De kosten daarvan zijn opgenomen als 'onvoorzien'. 'Gegeven de leeftijd van de bestaande opstallen is de aanwezigheid van asbest een reële mogelijkheid. Het verwijderen van asbest en andere milieuverontreiniging is kostbaar en tijdrovend. Verkeerde ramingen kunnen tot vertraging en/of kostenverhogingen leiden', aldus het rapport.

Waarschuwingen
Behalve de aankoop van de ING-locatie benoemen de adviseurs nog zes hoofdrisico's. Zo raden ze de gemeente aan afspraken met projectontwikkelaar LIFE snel concreet en definitief te maken, want 'de afhankelijkheid tussen de gemeente en LIFE is groot'. De tijdsplanning tot de start van de bouw wordt door het bureau omschreven als ambitieus. Gewezen wordt op mogelijke bezwaarprocedures die tot vertraging kunnen leiden. Dat kan tot hogere plan- en rentekosten leiden. 'Wij begrijpen dat mogelijk bezwaren worden verwacht van bewoners van de appartementencomplexen in de omgeving', aldus de EY-adviseurs. Zij raden aan om in verdere onderhandelingen rekening te houden met een scenario van een jaar vertraging.

Duurzaamheid
Een waarschuwende vinger gaat tevens omhoog voor de afspraken rond duurzaamheid, die financieel nog verder uitgewerkt moeten worden. Ander risico is dat het bestemmingsplan nog niet definitief is. Voor de gemeente zijn de ingrijpende veranderingen in de openbare ruimte het grootste financiële risico (investering 15 miljoen euro). Vooral door de omvang en de aard van de werkzaamheden, met onder meer tunnelbouw en de aanleg van een grootschalig kabel- en leidingnetwerk.

Risico’s
Kort voor de raadsvergadering van 12 maart, waarin een meerderheid van de gemeenteraad akkoord ging met de grondexploitatie en het investeringskrediet voor de herontwikkeling van de Kop Boulevard, hebben deskundigen van de vastgoedadviesorganisatie de voornaamste risico's geanalyseerd en onzekerheden op een rij gezet. Op basis van documenten, informatie en gegevens die zij op dat moment ter beschikking hadden, zo wordt nadrukkelijk gesteld in de quickscan.

Om de quickscan was onder meer door een aantal raadsfracties gevraagd. Het verzoek voor deze extra 'financiële check' was voor wethouder Jeroen Hatenboer reden om eind februari op te stappen.

Planning
Voorjaar 2018: opstellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan; Planvoorbereiding uitvoering herinrichting/ verplaatsen kabels/leidingen.September 2018: bestemmingsplan gaat de inspraak in.
Najaar 2018 tot medio 2020: start (gefaseerde) uitvoering aanpassing infrastructuur (inclusief inrit van Heek-garage).
Voorjaar 2019: bestemmingsplan vastgesteld; Start bouw Dishlocatie en bouw Drieborghterrein.
2020/2022: Bouw SLO locatie en vervolgens ING locatie.
2022/2023: Definitieve inrichting openbare ruimte en omgeving.
2024: uitvoering gereed.

Ontwikkelingen
Op de Kop van de Boulevard komt de komende zes jaar een nieuwe wijk aan het Koningsplein. De ontwikkelingen op een rij:
- Ongeveer 520 appartementen (van 60 tot 150 m²), zowel huur als koop. Deze woningen bevinden zich in acht gebouwen, samengesteld tot vijf bouwblokgebouwen (van drie tot maximaal 19 verdiepingen).
- Tussen de gebouwen komt een plein, de 'Stadskamer'.
- In de plint van de gebouwen is ruimte voor commerciële en maatschappelijke functies (circa 2.800 m² bruto vloeroppervlak).
- Er worden drie parkeerlocaties gebouwd, een onder de grond en de twee andere in de ruimte tussen de woongebouwen (totaal circa 390 parkeerplaatsen).
- LIFE investeert in deze ontwikkelingen voor een bedrag van 100 miljoen euro.

De gemeente richt de omgeving in en investeert in de omliggende wegen, het aanpassen van de ontsluitingsstructuur en het verleggen van kabels en leidingen (15 miljoen euro).

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede - Foto: LIFE

Deel deze pagina: