Live Live

De Leuriks-Oost in Enschede is in ontwikkeling

Dinsdag 03 december 2019 10:33

De Leuriks-Oost in Enschede is in ontwikkeling

Met een veeg haalde de Raad van State ruim vijf jaar geleden een plan voor 110 woningen langs de Oostweg van tafel. Nu probeert het college het opnieuw voor elkaar te krijgen met een kleinschaliger woningbouwplan.

Wilco Louwes | Tubantia


In de nieuwste schetsen staan 59 bouwkavels ingetekend in de Leuriks-Oost. Om het braakliggende gebied dat omsloten wordt door de Gronausestraat, Oostweg en Keppelerdijk was in het verleden veel te doen. Vlak na de economische crisis in 2008 werd een plan van 110 woningen ‘in het groen’ in ontwikkeling gebracht.

Bij de Raad van State kon de gemeente jaren later echter niet aantonen dat er behoefte was aan zoveel woningen. Ook de waterhuishouding in het bouwplan was niet voor elkaar. Doordat de staatsraad een streep zette door het plan, dreigde de gemeente meer dan 7 miljoen euro te moeten afboeken op de bouwgrond.

Kaveluitgifte
Dat afwaarderen is echter nooit gebeurd, in afwachting van nieuwe woningbouwonderzoeken. Het college denkt met de nieuwe schetsen een plan voor te kunnen leggen dat wel in een behoefte voorziet. Het bureau kaveluitgifte van de gemeente constateert dat er veel vraag is naar kavels met een grootte van 400 tot 800 vierkante meter, maar dat er al geruime tijd weinig tot geen aanbod in dit segment is.

En dat aanbod is volgens het college nodig om twee belangrijke doelstellingen - het aantrekken van hoogopgeleid talent en de groei van Enschede richting 170.000 inwoners - te behalen. Raadslid Erwin Versteeg van de gelijknamige eenmansfractie betwijfelt deze lezing.

Hij heeft tientallen kavels aangedragen in onder meer ’t Vaneker, Het Brunink en De Bleekerij die volgens hem aan de eisen voldoen, maar heeft als antwoord gekregen dat het in deze gevallen toch om andere type woonsegmenten gaat. Er bestaat bij het college geen twijfel dat de bouwkavels aan de man kunnen worden gebracht.

Afwaardering
Met de kleinschaligere ontwikkeling van Leuriks-Oost neemt de gemeente een verlies van 5 miljoen euro op de koop toe. Volgens het college is dat beter dan het onvermijdelijke verlies van 7 miljoen euro als de bouwgronden helemaal uit de boeken worden gehaald. Vanuit verschillende fracties kwam de vraag of het verschil van 2 miljoen euro in de verliespost niet ingezet kan worden voor de realisatie van twintig woonwagenplekken al dan niet in Leuriks-Oost.

Volgens wethouder Jeroen Diepemaat is dat geen goed idee. Het college wil twee vliegen in één klap slaan door met die 2 miljoen een onrendabele kantoorkavel tussen de A35 en hotel Van der Valk uit de boeken te halen. „Die afwaardering en het daarbij horende bedrag waren hoe dan ook een keer op ons pad gekomen”, aldus Diepemaat onlangs in een stadsdeelvergadering over het bouwplan Leuriks-Oost. Door die kavel nu af te boeken, hoeft de gemeente geen extra verlies te nemen.

Uitwerking
Na de raadsvergadering van maandag 9 december gaat de gemeente verder met de uitwerking van het stedenbouwkundig plan van de Leuriks-Oost. In 2021 zou een begin kunnen worden gemaakt met de kaveluitgifte. Alleen het instorten van de huizenmarkt lijkt nog roet in het eten te kunnen gooien, maar volgens Diepemaat bestaat er ‘geen aanleiding om te denken dat er een nieuwe recessie op komst is’.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Wouter Borre

Deel deze pagina: