Live Live

Column Jan Visser 9 juni 2017

Gepubliceerd: Vrijdag 09 juni 2017 12:54

Column Jan Visser 9 juni 2017

D’RAN

In september is er in Enschede een tweedaags festival over democratie. Een mooi initiatief van onze griffier, ere wie ere toekomt.  Teun Staal van Tubantia had blijkbaar een interview met hem, zie de Tubantia van afgelopen dinsdag  en de griffier kennende was het een onderhoudend gesprek. Het onderwerp democratie ligt hem na aan het hart want democratie is meer dan een structuur voor de verdeling van macht. Het heeft ook te maken met je levensfilosofie.

De gemeentelijke democratie zit in het derde jaar van de collegeperiode. Volgend jaar, moeten de dames en heren politici zich verantwoorden over de bereikte resultaten. Als ik dat inschat willen de zittende raadsleden  van de coalitie bijna allemaal nog een termijn. Dus stijgt de druk op het college om snel nog iets te doen. Het college kwam met een beleidsnota over energie onder de titel “Enschede wekt op” en ging met het verhaal op pad. Dat is de trend tegenwoordig, we vragen de burger rechtstreeks zijn mening. Alternatieve energie heeft een hoog religieus gehalte. Voor een technocraat is dit om van te smullen; een lekker technisch verhaal, geen armoede, of ziekte of andere menselijke tekortkomingen, nee het geloof van de maakbaarheid van de toekomst.

Alleen moet er dan wel uitkomen, wat jij graag wilt. En dat gebeurde niet. De Enschedeeer wil geen windmolen, daar is geen ruimte voor in de gemeente, zegt hij. Zonnepanelen a la, maar het lawaai van 200 meter hoge molens willen we niet. Maar dan heb je wel een principieel probleem en in plaats van eenvoudig te zeggen: Dan maar geen molens en we concentreren ons op zonne-energie, gaat het college stug door. In de raadsvergadering werd het college teruggefloten en werd de discussie bewust even in de koelkast gezet voor een time-out en een vertrouwelijke collegebrief.

Wilco  Louwes (ook  van de Tubantia) kon zijn hand leggen op de nieuwe zoekkaart voor de bouw van windmolens, waarin nagenoeg de halve gemeente als zoekgebied wordt voorgesteld. De stukken zijn afgelopen woensdag besproken in een besloten vergadering op het stadhuis. Achter gesloten deuren ondanks protesten tegen deze geheimdoenerij. Het is duidelijk dat bestuurders en ambtenaren nog bezig zijn het voorstel door de raad te drukken.

In een democratie is de wethouder verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Soms lijkt het alsof de ambtenaren de touwtjes in handen hebben, maar de politieke gevolgen komen altijd bij de wethouder terecht.

Peter den Oudsten zou zeggen: “ Blijf bij je rol.” En soms had hij daarin gelijk. Er moet een duidelijke scheiding zijn van politiek en ambtenaar. Ik hoop dat dit soort dilemma’s in september aan de orde komen. Heb ik nog een probleem; hoe leg ik een niet-Twent in september uit wat D’RAN betekent?

Deel deze pagina: