Live Live

Column Jan Visser 3 februari 2017

Vrijdag 03 februari 2017 10:08

Column Jan Visser 3 februari 2017

Mist

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezing in 2014 werd in Enschede D66 de grootste partij in de raad met 7 zetels. De Partij van de Arbeid werd bijna gehalveerd; de partij ging van 9 naar 5 zetels. In 1986 waren dat er nog 20. D66 mocht daarom de onderhandelingen over het nieuwe college leiden.

Er werd verwacht dat er veel zou veranderen in de Enschedese bestuurscultuur. D66heeft/had het imago van de “onderwijspartij” met veel jonge honden en vernieuwende ideeën. Nou, dat valt tegen. Het lijkt wel of D66 zich heeft aangepast bij de heersende cultuur, terwijl die cultuur zou moeten worden aangepast bij een nieuwe manier van besturen.

Neem openbaarheid van bestuur, één van de paradepaardjes van D66. Als onderdeel van de democratisering van de samenleving moet de overheid de deuren en archieven opengooien. De overheid moet gecontroleerd kunnen worden en dan moet je als burger, maar zeker ook als volksvertegenwoordiger over alle informatie kunnen beschikken.

De transparante overheid.
Nu de Enschedese praktijk; de herfinanciering van FC Twente. Deze nota telt 16 bijlagen, waarvan de helft geheim is. 39 Enschedese raadsleden mogen op basis van gegevens, die de inwoners van de gemeente niet mogen kennen een beslissing nemen over een bedrag van 25,4 miljoen Euro. Ze mogen geen overleg voeren met hun achterban, die als het misgaat mede het geld op moet brengen. Ze kunnen geen advies vragen, bij wie dan ook, want dan moeten ze uit de school klappen en ze kunnen deze gegevens niet gebruiken in welk debat dan ook. Ze zijn monddood gemaakt.

Er is een wet die antwoord geeft op de vraag: Welke stukken mag de overheid geheim houden? Dat is de Wet Openbaarheid van Bestuur, de WOB. Het principe van de WOB is openbaarheid, tenzij het niet anders kan. Geheim moet het stuk blijven als de staat of het Koninklijk Huis in gevaar zouden komen, bij mogelijke schending van de privacy, bijvoorbeeld bij sollicitaties en als het om bedrijfsgeheimen gaat, bijvoorbeeld bij een aanbesteding, maar die stukken moeten dan wel later gegeven worden.

In een aantal andere gevallen kan een belangenafweging plaatsvinden, zoals bij mogelijke schade aan relaties met andere landen of organisaties als de VN, of als er sprake is van misdrijven, of bij wetshandhaving, etc.

FC Twente krijgt een lening van 17 miljoen (die hadden ze trouwens al) en de gemeente staat garant voor nog eens 8,4 miljoen. Menig ondernemer met liquiditeitsproblemen zou er een moord voor doen. Het hele proces is zo transparant als Engelse mist.

Als volksvertegenwoordigers moet je niet willen dat je beperkt wordt in je functioneren, simpel doordat iemand een stempeltje geheim op een stuk zet, waardoor jij niet alle argumenten voor of tegen een voorstel kunt gebruiken. Je worstelt met één hand vastgebonden op je rug. Ach, ik mis Hans van Mierlo.

Deel deze pagina: