Live Live

Column Jan Visser 26 oktober 2018

Gepubliceerd: Vrijdag 26 oktober 2018 09:34

Column Jan Visser 26 oktober 2018

Vrij

Een deel van het nieuwe college van Enschede is na een welverdiend zomerreces van ongeveer 2 maanden, nu een weekje afwezig in verband met herfstvakantie. Zouden collegeleden eigenlijk hun vrije dagen bijhouden en wie tekent hun verlofkaart af, hun secretaresse, de burgemeester, de gemeentesecretaris, de nestor van de raad? Ik zou het niet weten.

Vlak voor de herfstvakantie heeft het college de Programmabegroting 2019-2022 gepresenteerd en het valt niet mee. De trend van het vorige college is rucksichtslos door het nieuwe college overgenomen. Of erger, had het vorige college als visie “geld, geld, geld”, het huidige college heeft nog geen grip op de financiën kunnen krijgen. En de nieuwe raad lukt dat ook niet, want de nieuwe begroting is totaal anders van opzet dan de vorige. Op die manier kun je niets vergelijken en ook geen trends herkennen. Je weet niet of de gemeente er goed of slecht voor staat.

En dat ontbreekt aan deze begroting; een visie op de financi”ele situatie van de gemeente Enschede. Een voorbeeld;  in de begroting staat dat de komende jaren gewerkt wordt met een sluitende begroting. Haal je de koekoek! De komende drie jaar is er een tekort, dat wordt weggewerkt door een greep van zo’n acht miljoen uit de algemene reserve te doen. Uit het spaarpotje. Is dat erg? “Ja,” zeg ik. “ Nee.”, zegt de begroting, we zitten nog boven de norm. Het is net alsof de stukken tekst zo achter elkaar zijn geplakt; de rode draad ontbreekt.

Die rode draad is dat het college ook niet weet, hoe de gemeente er financieel voorstaat. Hoe groot zijn de reserves en heeft de gemeente alle ambtelijke spaarpotjes op een rij? Want een aantal projecten blijft gewoon bestaan. Verbetering Gronausestraat gaat gewoon door. Aanleg kunstgrasvelden ook. Nieuw zwembad? Tuurlijk wel. Toys for boys. Het lijken allemaal incidenten, want een beleid ontbreekt. En dat is ook logisch, in die paar maanden kan er geen nieuwe begroting in elkaar geflanst worden. Hoogstens een aanpassing van het concept, voor zover dat klaar was.

Maar dat betekent dat mooie idee:en als een EnschedeAkkoord nog een jaar moeten wachten, voordat het als beleid regulier meedraait. En daar zit echt een knelpunt. Er is tegen de inwoners van de gemeente gezegd, dat besluitvorming in het openbaar, transparant en democratisch zou gebeuren. Wat er nu gebeurt, is dat alles op 1 bult van zo’n 200 pagina’s wordt gegooid en daar wordt incidenteel iets bijgegooid of afgepakt.

Dat levert geen financieel gezonde gemeente op en ook de verhoging van de belasting doet dat niet. Er moet iets gebeuren college, over tien weken is het kerst, zijn jullie drie weken vrij.

Jan Visser

Deel deze pagina: