Live Live

Column Jan Visser 12 oktober 2018

Gepubliceerd: Vrijdag 12 oktober 2018 10:59

Column Jan Visser 12 oktober 2018

Asbest

Jaren geleden kwam ik in contact met de directie van Eternit. Gezien mijn juridische opleiding en mijn voorlichtingswerk kreeg ik een afspraak in hun bedrijf in Goor en later ‘e’en op het hoofdkantoor in Belgie. Mijn opdracht zou zijn het negatieve beeld, dat Eternit had om te buigen en de houding van hun klanten ten opzichte van hun nieuwe dakbedekkingsmateriaal te neutraliseren.

Ik stelde dat dat niet mogelijk zou zijn, zolang er nog juridische procedures tegen het bedrijf liepen, waardoor oude wonden steeds weer opengingen. Er zouden nieuwe slachtoffers komen, nieuwe rechtszaken, vragen in de tweede kamer, eisen voor schadevergoedingen, enz.

Kortom ik stelde voor een afkoopregeling te treffen met de advocaten van de slachtoffers. Want inmiddels waren twee zaken duidelijk; dat alleen asbest de oorzaak is van de zogenaamde “asbestkanker” en ten tweede dat in het verleden asbestafval gebruikt is voor van alles en nog wat; van de aanleg van fietspaden tot erfverharding en een zacht bedje voor de koeien. 

Een paar jaar later trof Eternit een regeling zonder schuld te erkennen. De slachtoffers waren het procederen beu en bovendien hadden ze nog weinig tijd. Alle betrokkenen vonden het wel goed zo. Eternit maakt nu dakplaten van een andere kunststof met een kleurtje. Op enige afstand zie je geen verschil tussen de pannen  van Eternit en 'echte' stenen dakpannen.

Nu heeft de tweede kamer besloten dat alle asbest verplicht opgeruimd  moet zijn voor 1 januari 2025 zonder tegemoetkoming in de kosten. Dat zou betekenen dat de eigenaren van asbestpanden voor de kosten opdraaien, boeren dus en dat is onterecht. De overheid verplicht verwijdering en de kosten, die op 880 miljoen worden geschat, worden afgewenteld op de boeren. Boeren die met moeite hun hoofd boven water kunnen houden. Ik weet zeker dat duizenden boeren failliet zullen gaan. Een slachting in het buitengebied. En waar blijft Eternit? Zij hebben een deal gemaakt met de slachtoffers, maar ze hebben ook een verantwoording ten opzichte van de maatschappij. Misschien bestaat het bedrijf al niet meer.

En is de gemeente Enschede er al mee bezig? Kunnen de eigenaren een beroep doen op de gemeente? Op de website staan tegenstrijdige teksten en als ik het goed begrijp is er geen beleid op dit punt, terwijl dat er wel geweest is onder het motto “Asbest eraf, zonnepanelen erop.” Maar die regeling geldt niet meer voor Enschede.

De provincie probeert in elk geval iets. Gedeputeerde mevrouw Traag wil een fonds waarin gemeenten, provincies, rijk en Europa samenwerken. In het huidige fonds zit nog zo’n 10 miljoen . Hof van Twente heeft 6 miljoen achteruit gelegd voor de asbestsanering. “Want dit is een maatschappelijk probleem.”, zegt wethouder Scholten. Waarin een kleine gemeente groot kan zijn. Eerstverantwoordelijke is de producent van het asbest. Maar die is angstvallig stil. Ik zou ze maar eens opzoeken daar in België. Het is een lange tocht kan ik u verzekeren.

Jan Visser

Deel deze pagina: