Live Live

Column Jan Visser 1 september 2017

Gepubliceerd: Vrijdag 01 september 2017 10:37

Column Jan Visser 1 september 2017

Democratie

In Amsterdam was er begin vorige eeuw het palingoproer. Het lijkt wel of honderd jaar later het afvaloproer losbarst in Enschede. Een golf van burgerlijke ongehoorzaamheid overspoelt de hoofdstad van Twente, zoals de lokale omroep dat uitgalmt. Wat een mooie uitdaging voor de Enschedese democratie. Volgende week vrijdag en zaterdag wordt de democratie naar Scandinavisch voorbeeld gevierd op diverse locaties in het Roombeek. Iedereen mag meedoen, iedereen mag gratis naar binnen.
 

Valt er iets te vieren in Enschede op democratisch gebied? De eerlijkheid dwingt mij tot de conclusie te komen, dat dat uiteraard het geval is. Vier jaar hebben wij, inwoners van die hoofdstad van Twente mogen genieten van de democratie. Maar het was een angstige democratie. Een democratie, bang om uiteen te vallen, hetgeen leidde tot een angstvallig vasthouden aan elkaar van de coalitiepartijen. Voorzichtige kinderen, die voortschuifelen op het ijs in de vijver, na twee nachtjes vorst. De raad als applausmachine, bij voorkeur goedkeurend wat het college, het heilige college, uit de hemel naar beneden zond.

Daar waren zeer goede voorstellen bij, maar met name in de reacties van het college op vragen uit de raad ook veel rubbisch. D66 die als grootste fractie, de meeste macht kreeg en zich in no time niet alleen de gemeentelijke cultuur en het daarbij behorende gedrag overnam en zich politiek toespitste op de technocratie. T66, Technocraten 66. Met dadelijk een oordeel over duurzaamheid en windmolens, maar nergens te bekennen als het om sociale aangelegenheden ging. Mensen, brrrr.

En met als gevolg van de machtswissel tussen D66 en PvdA, de benoeming van een intellectuele democraat als burgemeester. De PvdA die nog hun wonden aan het likken zijn. De SP, minzaam door de in- en formateurs van D66 aan de kant gezet. Nog steeds pijnlijk. Ik ga niet verder met deze opsomming van de democratie in Enschede,maar het moet gezegd worden dat de komende vier jaren wat losser mogen zijn. Meer dualisme. Ach wie kent dit begrip nog? Vroeger werd een kritische houding ten opzichte van de (eigen) wethouders tot de positieve kenmerken van de democratie gerekend.

Is het dat wat mij dwarszit? Nee, wat me dwarszit is de houding van de Enschedese politiek en ambtenaar richting burger. De houding van “de burger levert niets op, kost alleen wat”, de houding van “In Enschede is geen armoede”. Maar ook de houding van “het kan weer, de economie trekt aan en we mogen weer wat geld besteden”. Dat is niet zo. De collegeleden willen in het komende half jaar scoren en zullen het één na het andere positieve verhaal vertellen en project presenteren.

Maar om het geld rond te krijgen zijn trucjes toegepast. Misschien is dat wel het ergste; de economie trekt aan, maar de gemeente houdt slechts met de grootste moeite en zonder accountantsverklaring het hoofd boven water.

Volgende week vrijdag en zaterdag in Roombeek D’ran, feest van de democratie.

Jan Visser

Deel deze pagina: