Live Live

Column Bert Hassink 9 februari 2018

Gepubliceerd: Donderdag 08 februari 2018 15:53

Column Bert Hassink 9 februari 2018

Verkiezingsvaria
 
Kent u dat, dames en heren, verkiezingen. Natuurlijk kent u dat en zo langzamerhand wordt u opgewarmd om te gaan stemmen op woensdag 21 maart. Dan zijn namelijk de gemeenteraadsverkiezingen, ook in onze mooie stad Enschede.

En in onze mooie stad heeft u ruim keuze, van links tot rechts en weer terug. Er staan nieuwe partijen op het grote stembiljet en partijen die al jaar en dag meedoen aan de verkiezingen in Enschede.
Je mag zeggen dat er voor iedereen wel een partij is. Voor elke socialist, liberaal, christen, autochtoon, allochtoon, boze witte man of vrouw, boze gekleurde man of vrouw is er wel een partij die een gooi naar uw stem doet.

Als je dat zo hoort, dan moet de opkomst van 80%, waar Newsroom Enschede zich voor inzet toch met gemak te halen zijn, nietwaar?
 
Politiek. Soms te volgen, maar o zo vaak onnavolgbaar. Ik neem u even mee met wat voorbeelden.
 
Het woord democratie bij het Forum van Democratie wordt wel met heel kleine letters geschreven, als ik de media mag geloven. Maar de media zien het natuurlijk verkeerd, en ik waarschijnlijk dus ook. Tweede Kamerlid Hiddema van dit ‘Forum’, kreeg de vraag of hij het wel eens oneens is met zijn ‘Forum’ collega Baudet. Hiddema antwoordde met: “neen”.

‘Als twee mensen steeds hetzelfde denken, denkt er één niet na’. Zou Hiddema dit gezegde ook kennen? Ik zou zeggen: Hiddema steek er nog eens eentje op, net als tijdens een TV uitzending onlangs. Met uw IQ snapt u natuurlijk dat u alles kan en mag en denkt ermee weg te komen.
 
Baudet noemt het oprichten van zijn ‘Forum’ een project. Zien zijn volgelingen van Democratisch Platform Enschede dat ook zo? Als ik hun verkiezingsprogram lees dan is het wel heel veel ‘wil van het volk’. Anderen noemen dat ook wel populistisch. Vraag me bij het lezen wel spontaan af welke financiële dekking er achter zit. En dan meteen ook maar even de vraag hoeveel zeggenschap c.q. beslissingsbevoegdheid zij zichzelf toedichten aan het aanscherpen van het integratiebeleid? Men wil de Nederlandse waarden beschermen. Gerefereerd wordt aan het huidige integratiebeleid en aan culturele ongeregeldheden in onze samenleving. Stevig en vetgedrukt staat er dan: ‘Ten aanzien van de Nederlandse normen en waarden doen we geen water bij de wijn’. Conclusie: je hoeft met dit ‘Platform’ dus hierover geen gesprek aan te gaan.
 
En natuurlijk komen ook de subsidies aanbod. Deze moeten getoetst worden aan maatschappelijke meerwaarde. Oeps, regeltje overgenomen van de landelijke PVV?
 
Mag ik u een tip geven? En deze tip is van toepassing op alle deelnemende partijen en platformen. Als u 21 maart in het stemhokje staat en u moet een vakje rood maken, vraagt u zich  dan even af of u van de man, vrouw, transgender of interseksueel wel een tweedehands auto zou kopen. Zo niet, vertrouw deze persoon dan ook uw stem niet toe.

Deel deze pagina: