Live Live

Column Bert Hassink 8 september 2017

Gepubliceerd: Donderdag 07 september 2017 10:53

Column Bert Hassink 8 september 2017

Demos 
 
Kent u dat, dames en heren, demos, vast wel. Maar, misschien ook niet. Demos is Grieks voor volk. En dan is de link naar het woord democratie snel gemaakt, democratie is een samenvoeging van de woorden ‘demos’ en ‘kratos’. Kratos is het Griekse woord voor heerschappij. 

De optimale vorm van democratie is het vrije debat. Mensen die met elkaar van gedachten wisselen en elkaar inspireren. Mensen die niet met vooroordelen tegenover elkaar staan, maar luisteren naar elkaars argumenten. 
 
Onze mooie stad Enschede is dezer dagen het decor van een festival der democratie: D'RAN . Dit tweedaags evenement wordt vandaag en morgen gehouden met tal van debatten, muziek en een goede zorg voor de inwendige mens. Inspiratie is opgedaan op het Deense eiland Bornholm. Daar wordt al menig jaar het Folkemødet gehouden met duizenden deelnemers. Soms wel 40.000 deelnemers op één dag.  
 
Het D'RAN festival is er omdat democratie van ons allemaal is, aldus de organisatie. Samen maken we ons land en democratie is te belangrijk om aan politici over te laten. En dat is wel een mooi statement als je bedenkt dat ons land een representatieve democratie is: het volk, demos dus, kiest mensen die verstand van politiek hebben om hen te vertegenwoordigen. Althans dat is altijd dan maar de hoop als je het vakje rood maakt in het stembureau, nietwaar? 
 
Ook uit Denemarken kwam deze week een onderzoek dat politici net mensen zijn. Kern van het onderzoek is dat politici niet snel geneigd zijn om hun mening bij te stellen als ze geconfronteerd worden met objectieve feiten die hen tegenspreken. Nu is het meestal zo dat niemand graag toegeeft dat hij fout zat. Bij politici staat behalve het ego ook de politieke geloofwaardigheid op het spel. 
 
Het demos mag bij D'RAN met elkaar in gesprek over onderwerpen die ze zelf hebben aangedragen. Hopelijk met aan het eind als resultaat een soort van aanbeveling aan de politiek. Natuurlijk lopen er ook politici rond op het festival. Ben nieuwsgierig of ze in staat zijn om de luistermodus aan te zetten en niet het hoogste woord willen voeren. Ophalen van informatie en meningen is juist van belang om daarna je eigen mening te kunnen vormen. Maar ja, uit het Deense onderzoek blijkt dus dat dit niet het sterkste punt is menig politicus. Een debat tussen politici is veelal voorspelbaar, omdat ze vastgegoten zitten in hun eigen opvattingen. En dus oreren de politici en luistert het demos op een gegeven niet meer. 
 
Ik wens iedereen op het festival van de democratie veel plezier en hoop dat het een vaste plek krijgt in de agenda en dat D'RAN zich verder gaat ontwikkelen als een mooi debatfestival van en voor het Demos.

Deel deze pagina: