Live Live

Column Bert Hassink 6 oktober 2017

Gepubliceerd: Vrijdag 06 oktober 2017 11:16

Column Bert Hassink 6 oktober 2017

Constructief

Kent u dat, dames en heren, constructief. Vast wel. De constructieve houding nemen we allemaal wel eens aan, toegegeven de een wat vaker dan de ander. Maar werkend aan een oplossing zijn we allemaal wel eens constructief bezig.

In deze column gaat het ook over constructief zijn. En ik zal u uitleggen waarom. Het politieke landschap is landelijk al lang veranderd. Daar zijn we inmiddels wel aan gewend. Maar lokaal gaat ook e.e.a. op de schop, na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar.

Naar het zich laat aanzien doen er twee landelijke partijen mee in onze mooie stad Enschede, die nog niet eerder kandidaten hebben gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in onze stad. Twee partijen die tegenstellingen verscherpen in plaats van bruggen te slaan. Zowel de PVV als DENK willen meedoen als we de berichtgevingen mogen geloven. En waarom krijg ik meteen al het gevoel dat het constructief denken niet hun sterkste punt is?

De redenen waarom ze in Enschede mee willen doen zijn verschillend, maar tegelijkertijd komen ze ook wel met elkaar overeen. Al zullen ze dat zelf natuurlijk niet zo zien. Dat is immers ook hun probleem. Partijen die leven van het polariseren in de samenleving zie ik liever niet in onze gemeenteraad. We hebben al een raadszetel verloren aan een inwoner van onze stad die maandelijks zijn raadsvergoeding ophaalt en verder op geen enkele wijze een constructieve bijdrage levert aan het debat en daarmee aan onze stad.

Landelijke politiek en lokale politiek verschillen sterk van elkaar. Zeker er zijn overeenkomsten, maar lokaal zal toch meer gekeken worden naar wat we samen moeten doen om onze mooie stad verder te ontwikkelen naar een toekomst waarin we met en naast elkaar kunnen leven. Zoals het al jaren gaat met alle verschillende culturen in onze stad. En daar past polarisatie zeker niet bij.

In de lokale politiek staan andere zaken op de agenda dan landelijk. Lokaal wordt je geconfronteerd met beleid dat in Den Haag en veelal ook in Brussel wordt bepaald. Vervolgens moeten de raadsleden en het College van Burgemeester en Wethouders er het beste van maken. Misschien stel ik het allemaal wat te rigide voor, maar in de kern is het denk ik wel zo.

Dus is een constructieve opstelling nodig van alle partijen in de Raad. En natuurlijk mag er debat zijn. Neen, er moet juist debat zijn. Voors en tegens moeten afgewogen en uitgesproken worden. Maar met welke houding doe je dat? Wat is je insteek? En ben je uiteindelijk bereid om de uitkomsten te accepteren die door de meerderheid van stemmen vastgesteld worden?

Het zijn zomaar wat vragen. Vragen die ik heb aan degenen die voornemens zijn om namens DENK en de PVV op de lijst te gaan staan voor de Enschedese gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.
Tot slot en heel iets anders. Vanmorgen werd bekend dat de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan is overleden. U zult hierover nog veel tegenkomen in de media, vandaag en de komende dagen. Van der Laan heeft vele boodschappen en wijze lessen achtergelaten. Eén van de belangrijkste is toch wel dat je verdraagzaam moet zijn. En dat dat de grondslag is voor een verdraagzame samenleving.

Deze Amsterdamse boodschap van een ras Amsterdammer geldt voor elke stad, waar ook ter wereld. Dus ook voor ons mooie Enschede. Denk daaraan als u gaat stemmen in maart 2018.

Deel deze pagina: