Live Live

Column Bert Hassink 5 mei 2017

Gepubliceerd: Vrijdag 05 mei 2017 11:41

Column Bert Hassink 5 mei 2017

Vrijheid

Kent u dat, dames en heren, vrijheid. Natuurlijk kent u dat. En al helemaal op een dag als vandaag, wanneer we bevrijdingsdag vieren. En gisteren zijn al diegenen herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord en allen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.

Weet u, er zit mij de hele week al iets dwars. Iets dat ook met vrijheid te maken heeft. Mag ik u even mee terug nemen naar vorige week vrijdag. In Den Haag vond een pers-meeting plaats, nu is dat geen uitzondering. De pers-meeting werd bijeengeroepen door de voorzitter van de VVD, de heer Keizer. De pers-meeting had tot doel nadere uitleg te geven over de rol van de heer Keizer bij het aan- en verkoop van een uitvaartonderneming. De heer Keizer is voorzitter van de grootste regeringspartij, de VVD. En de heer Keizer zou wellicht iets niet goed hebben gedaan bij de aan- en verkoop van de uitvaartonderneming. Of dat wel of niet zo is, dat kan ik niet beoordelen. Daar gaat het mij nu ook niet om.

De heer Keizer heeft een pers-meeting gegeven en heeft daarbij de deur gesloten gehouden voor die journalisten die hem niet welgevallig zijn. Kortom: de voorzitter van de volkspartij voor vrijheid en democratie sluit delen van de pers uit.

Daarover wil ik graag twee dingen kwijt:
Op de eerste plaats zou dat al een reden moeten zijn om geen voorzitter meer te zijn van de VVD. De heer Keizer is ondernemer en het gaat ook om een transactie die hij gedaan heeft in de rol als ondernemer. Maar de pers-meeting heeft de heer Keizer gehouden omdat er ophef is ontstaan over de aan- en verkoop in relatie tot zijn functie als voorzitter van de VVD. En dan behoor je geen leden van de pers uit te sluiten. Dit heeft de heer Keizer dus wel gedaan en is daarmee in mijn ogen duidelijk over de schreef gegaan.

Op de tweede plaats wend ik me tot de leden van het journaille dat wel naar binnen mocht van de heer Keizer. In het NOS-journaal hoorde ik nog wel een journalist iets zeggen over ‘dat hij het ongemakkelijk vond dat er aan de poort geselecteerd is wie aanwezig mocht zijn’.

Het is jammer dat de pers niet solidair is gebleven met de collega journalist of journalisten die niet naar binnen mochten. Was beter geweest van wel. De heer Keizer had de pers nodig, en niet de pers de heer Keizer. Alhoewel, de minuten zendtijd waren natuurlijk al wel ingeboekt bij de verschillende programma’s op radio en TV. Dit, terwijl men wist dat er collega-journalisten buitengesloten zouden worden.

Woensdag 3 mei jl. was het World Press Freedom Day. En de vrijheid voor de pers staat onder druk. Richard von Weizsäcker, ondermeer oud-ambassadeur voor Duitsland in Nederland en oud-Bundespräsident van Duitsland, heeft ooit gezegd: ‘zonder persvrijheid is de democratie bankroet’.

Dat de heer Keizer tijdelijk geen voorzitter meer is van de VVD, is nu realiteit. Dat hij straks, na het interne onderzoek ook geen voorzitter meer is van de VVD, durf ik wel te voorspellen. Wie in het openbaar bestuur of openbare functies de pers weert, omdat deze hem of haar onwelgevallig is, heeft in onze democratisch bestel niets te zoeken.

Deel deze pagina: