Live Live

Column Bert Hassink 30 juni 2017

Gepubliceerd: Vrijdag 30 juni 2017 16:01

Column Bert Hassink 30 juni 2017

Zomernota

Kent u dat dames en heren, een zomernota. Misschien wel, maar grote kans van niet. Een zomernota is een document waarin de staat van de stad wordt vertaald in cijfers en beleidsvoornemens. Het College van onze mooie stad Enschede heeft, precies drie jaar nadat ze het coalitieakkoord heeft gepresenteerd, de zomernota aangeboden aan de gemeenteraad.
 

Onder de kop: ‘duurzaam, samen sterker: evenwichtige keuzes voor een duurzame toekomst’ geeft het College de raad aan welke weg onze mooie stad de komende tijd moet afleggen om én de financiën enigszins op peil te houden én te voldoen aan de maatschappelijke verplichtingen.

Ook wordt er al een doorkijkje gegeven naar de nieuwe raadsperiode van na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar.

Investeren in kansen, Enschede als aantrekkelijke stad om te wonen en te werken en oog houden voor die inwoners die ondersteuning nodig hebben. Drie zaken die nadrukkelijk genoemd worden in de inleiding van de zomernota.

De lokale politiek is voor haar inkomsten voor een groot deel afhankelijk van de rijksoverheid. De kortingen die door de rijksoverheid gedaan zijn tegelijk met het overhevelen van taken naar de gemeenten staan ons nog helder op het netvlies. Maar ook het tussentijds veranderen van de regels door de rijksoverheid komen niet altijd gunstig uit voor onze gemeente, temeer omdat onze gemeente, als een centrumgemeente, extra taken heeft.

En terwijl op het Binnenhof met spanning gekeken wordt of Zalm de VVD, D66, CDA en CU kan bewegen om samen een kabinet te vormen, kennen we in Enschede al zo’n coalitie, aangevuld door de lokale partij BBE. In onze mooie stad werkt het College goed samen, althans zo heb ik de indruk. En natuurlijk is lokaal regeren anders dan landelijk. Lokaal hoef je geen besluit te nemen over euthanasie, hoeveel geld je uitgeeft aan defensie en nog meer van dat soort zaken.

Lokaal zit je net iets eerder op één lijn, de mogelijkheden zijn beperkter en doordat je dichter bij de inwoners bestuurt is het ook minder abstract. 

Toch merk je wel dat er een neo-liberaal/christelijk College zit in onze mooie stad. Bezuinigingen  die doorgevoerd zijn bij bijvoorbeeld de bibliotheek had ik liever niet gezien. Nu moeten nog meer vrijwilligers taken overnemen om de bibliotheek draaiende te houden, terwijl dit voorheen betaalde banen waren.

Het is zo maar één voorbeeld. Politiek doen is keuzes maken. Dat was vroeger al zo en zal altijd zo blijven. Keuzes die ingegeven worden door de politieke overtuiging van de bestuurders en gesanctioneerd door een meerderheid van de gemeenteraad.

Ik twijfel niet aan de wil van het College van onze mooie stad Enschede, dat zij het beste voorhebben met de inwoners en de stad. Maar soms, soms denk ik wel eens: iets minder marktwerking (lees neo-liberaal) zou wat mij betreft wel mogen.

Deel deze pagina: