Live Live

Column Bert Hassink 3 november 2017

Gepubliceerd: Vrijdag 03 november 2017 08:55

Column Bert Hassink 3 november 2017

Veurmekaar

Kent u dat, dames en heren, Veurmekaar. Misschien nog niet, maar dat gaat veranderen. We krijgen allemaal straks post van Veurmekaar. Op de dag van de mantelzorger, vrijdag 10 november.

Het is een mooi initiatief om de mantelzorgers betere steun te geven. Veurmekaar wil mensen ertoe zetten om mantelzorgers te ontlasten en ondersteunen. Mensen worden opgeroepen om in hun omgeving steun te geven, want men gaat er vanuit dat iedereen wel een mantelzorger kent. Collega’s, bekenden uit een vereniging of geloofsgemeenschap.

Mantelzorgers. Hoeveel rapporten zijn hierover wel niet geschreven. Vele pogingen zijn gedaan om knelpunten in beeld te brengen. Inspanningen zijn geleverd om mantelzorgers te bereiken om hen te kunnen ondersteunen. En dan met name de zwaar belaste mantelzorgers. En ondanks deze inspanningen lukt het nog steeds niet om de problematiek onder de knie te krijgen.

Mantelzorgers. Juist de zwaar belaste mantelzorgers zijn vaak het moeilijkst te bereiken. Daarom is het initiatief van Veurmekaar lovenswaardig, maar is het niet de zoveelste poging om de mantelzorgers te bereiken? Het beroep doen op anderen om te helpen past helemaal in het huidige tijdsbeeld, doe een beroep op je omgeving.

De gemeente heeft een grote, zo niet zeer grote, verantwoordelijkheid om mantelzorgers te ondersteunen. Hierin is het handelen van de gemeente niet altijd even effectief. O zeker, inspanningen zijn er en bij de wijkteams is zeker ook aandacht voor de problematiek van mantelzorgers. Maar het kan vanuit de lokale overheid beter, veel beter.

Woensdag en gisteren heeft u kennis kunnen nemen van de plannen van de regering Rutte III en de reactie hierop van de Tweede Kamer. De regering heeft in haar regeringsverklaring ondermeer geschreven dat gemeenten een lagere eigen bijdrage in de zorg zouden kunnen vast stellen, bijvoorbeeld bij mantelzorg.
 
Om dit maatwerk mogelijk maken is al geld gestort in het Gemeentefonds. En de rijksoverheid stelt nog eens 145 miljoen euro beschikbaar om deze verlaging mede te co-financieren. Ik ben benieuwd hoe Enschede deze mogelijkheid oppakt en verder gaat uitwerken.

Mantelzorgers. Wie kunnen daadwerkelijk iets voor mantelzorgers regelen in beleid en regelgeving? Onze gemeenteraad, de gemeenteraad van onze mooie stad Enschede. Hoe vaak heb ik niet de indruk dat onze gemeenteraad niet tot het uiterste gaat om het College te dwingen om duidelijke stappen te nemen om mantelzorgers te ondersteunen. De meerderheid van de gemeenteraad ziet blijkbaar hiervan het nut niet in.
 
Laat de markt haar werk doen, is de neo-liberale houding van de de meerderheid van onze gemeenteraad.
Wat zou het mooi zijn als de politiek geïnspireerd gaat worden door Veurmekaar. En dat diezelfde politiek niet op haar handen gaat zitten maar juist in actie komt om het initiatief te versterken.

IJdele hoop of realiteit? Verras me eens!

Deel deze pagina: