Live Live

Column Bert Hassink 29 juni 2018

Gepubliceerd: Maandag 09 juli 2018 10:44

Column Bert Hassink 29 juni 2018

Akkoorden
 
Kent u dat dames en heren, akkoorden. Vast wel. Een muziekstuk kent vele akkoorden en als je een website bezoekt dan gaat u, al dan niet, akkoord met het bewaren van zogenaamde cookies. Maar Enschede heeft nu ook een akkoord, dat wil zeggen twee akkoorden. En het ene akkoord wordt opgenomen in het andere akkoord. Ik hoop dat u er nog bent, akkoord?

Maandag jl. heeft een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de twaalf partijen die zitting hebben in de gemeenteraad van onze mooie stad Enschede het Enschede akkoord gepresenteerd. En gisterenavond zag het College akkoord het levenslicht. En in dit College akkoord zit het Enschede akkoord verweven, het is er in opgenomen.
 
In het Enschede akkoord geven de raadsleden enkele intenties weer hoe ze willen komen tot besluitvorming. Hierbij willen ze de inwoners meer betrekken. De Enschedeërs moeten zich gehoord voelen. Of eigenlijk zeg ik het niet goed: ze moeten gewoon een kans krijgen om hun zienswijze kenbaar te maken en van de politiek mag dan verwacht worden dat ze deze zienswijze meenemen in hun uiteindelijke beslissingen. De politici geven wel duidelijk aan dat dit iets anders is dan iedere inwoner haar zin of gelijk geven. Dat is welhaast een open deur, maar goed dat men het toch even vermeld.
Leuk is dat de raadsleden ook aangeven dat ze best wel eens ‘een foutje’ zullen maken. Nu weten u en ik dat raadsleden bergen werk moeten verzetten en dat het lidmaatschap van de gemeenteraad makkelijk gezien kan worden als meer dan een halve baan. En wie werkt maakt wel eens een foutje. Maar hier gaat het erom of men werkelijk de tijd neemt om visies op te halen uit de Enschedese bevolking.
 
Wat mij erg aanspreekt is het punt dat men bij elke besluit wil controleren of u als inwoner voldoende betrokken bent of bent geweest bij de besluitvorming. Ik heb deze zin even op mij in laten werken. Want dit raakt volgens mij de kern van wat de raadsleden uiteindelijk willen bereiken. De kloof tussen inwoners en politiek kleiner maken, geheel slechten zal nooit lukken.
 
Tijdens de presentatie maandagavond deed technisch voorzitter van de werkgroep die het Enschede akkoord heeft opgesteld het openingswoord. Kampman gaf in grote lijnen aan hoe het akkoord tot stand is gekomen. Vervolgens kwamen er nog drie leden uit de commissie kort aan het woord. Twee leden hielden een duidelijk en helder verhaal, waarbij de vertegenwoordiger namens de CU, de Roode, was erg duidelijk. Hij gaf aan dat indien men binnen de gemeenteraad elkaar niet met respect en waardigheid bejegend, men ook niet kan verwachten dat inwoners dat doen. Mooi was te zien deze drie sprekers er geen partij politiek verhaal van gemaakt hebben.
 
Hoe anders was het toen de vertegenwoordiger van het Democratisch Platform het woord voerde.
Namens hen sprak fractiemedewerker Brejaard. En geheel in stijl met hun grote landelijke voorganger kwam het hele bekende riedeltje voorbij. Het momentum om eenheid te tonen werd gebruikt om eigen inzichten voor het voetlicht te brengen.
 
De komende dagen kunt u in gesprek met raadsleden over het Enschede akkoord. Zij komen naar alle uithoeken van onze mooie stad. Maar u kunt de komende jaren ook met hun in gesprek, sterker nog: men nodigt u uit voor een gesprek.

U hoort het, laat u horen.

Deel deze pagina: