Live Live

Column Bert Hassink 27 juli 2018

Gepubliceerd: Vrijdag 27 juli 2018 11:14

Column Bert Hassink 27 juli 2018

Tijdelijk ouder worden
 
Kent u dat, dames en heren, tijdelijk ouder worden. Vast niet. Ik in ieder geval niet. Maar onze mooie gemeente Enschede kent het begrip ‘tijdelijk ouder worden’ wel. Zo blijkt uit een stuk uit de officiële bekendmakingen van de gemeente van afgelopen woensdag.

Tijdelijk ouder worden. Je zou haast zeggen dat het nieuwbakken College een tijdmachine heeft uitgevonden. Je weet maar nooit, nietwaar? Het lijkt me eerder onlogisch, denkt u ook niet? Maar wat moeten we nu met het ‘tijdelijk ouder worden’?
 
Het staat op de gemeentelijke website. Daar staat het woordje ‘tijdelijk’ tussen haakjes, dat dan wel weer. We kennen in onze mooie stad een burenhulpdienst van Alifa. En die kan helpen als u (tijdelijk) hulp nodig heeft bij het boodschappen doen, koken en/of klusjes in huis. Het gaat dus om (tijdelijke) ondersteuning bij tijden van ziekte, lichamelijk letsel of omdat u een dagje ouder wordt. Bij die eerste twee zaken, ziekte en lichamelijk letsel, kan ik me er wel iets bij voorstellen. Ik kan me ook nog voorstellen dat er situaties zijn waarop ouderen een beroep doen op de Burenhulpdienst. Wanneer het even niet anders gaat, zoals bij de hitte van nu of bij andere weersomstandigheden waarbij men gebaat is bij hulp.
 
Het is een mooi inititief van Alifa en terecht dat men het via de gemeentelijke website onder de aandacht brengt. Daar geen misverstand over. Maar het gaat hier wel om informele zorg. En ook daar is niets mis mee. Het kan een stap zijn richting formele zorg al dan niet in combinatie met informele zorg.
 
De afgelopen jaren heeft er steeds meer een verschuiving plaatsgevonden van formele naar informele zorg. Kijken of het in de eigen kring opgelost kan worden. Politici die zeggen dat ouderen liever langer thuis willen wonen en bij hulp eerst moeten kijken in hun sociale omgeving of daar de hulp vandaan kan komen, moeten zich realiseren dat de rek in de informele hulp er zo langzamerhand wel uit is.
 
Politici zeggen dat ouderen liever langer thuis willen wonen. Politici zeggen ook dat men bij hulp eerst moet kijken in de directe omgeving en niet meteen een beroep moet doen op bijvoorbeeld de Wmo. Is het wel zo dat ouderen liever langer thuis willen wonen. Zeker voor een groep zal dat zo zijn, maar er zijn ook zeker ouderen die graag willen wonen in de omgeving waarbij hulp nabij is. Bijvoorbeeld wonen in een zorgvoorziening, maar dan nog geen beroep doen op voorzieningen. Behalve misschien het gemeenschappelijk koffie drinken of ander activiteiten.
 
Tijdelijk ouder worden. We zullen onze samenleving moeten inrichten op het feit dat mensen ouder worden. En we zijn er eigenlijk al te laat mee. Mooi dat er inwoners zijn die zich willen inzetten voor anderen. Ook via de burenhulpdienst. Maar we zullen met elkaar ook moeten regelen dat de formele hulp mogelijk is indien nodig. En dan volstaat het niet dat dit staat in het nieuwe College-akkoord. Het gaat om de uitvoering. Het gaat erom hoe we een levensbestendige maatschappij in gaan richten. Alleen dan kunnen we de zorgkosten op termijn structureel minder laten stijgen.
 
 

Deel deze pagina: