Live Live

Column Bert Hassink 22 september 2017

Gepubliceerd: Maandag 02 oktober 2017 09:21

Column Bert Hassink 22 september 2017

Vuilnisman, kan die zak ook mee
 
Kent u dat dames en heren: ‘vuilnisman, kan die zak ook mee’. Vast nog wel. Alhoewel, het was de vaste afsluiting van de column van Henk Spaan in het VARA radioprogramma tussen start en finish. Uitgezonden in de jaren 70 van de vorige eeuw. Enige tijd geleden dus, dat wel.

Ik moest aan de afsluiting van Spaan’s column denken toen ik vernam van het plan van de geachte afgevaardigde in de Enschedese gemeenteraad ten Vergert. Dit raadslid heeft namens het CDA het plan geopperd om bijstandsgerechtigden de functie van afvalcoach op te dringen.

Ik vraag me af hoe zoiets gaat in een fractie. Krijgt iemand die zoiets oppert de zegen mee van deze Christelijke partij, of is er nog iemand binnen de CDA fractie die bedenkingen maakt? Belt CDA-wethouder Welman ten Vergert nog even? Of heeft het plan ook de instemming van de Wethouder die ondermeer participatie en re-integratie in zijn portefeuille heeft.
 
Ten Vergert ergert zich aan de rotzooi op straat met name sinds het gewijzigde afvalbeleid. Het afvalbeleid waar het CDA als coalitiepartner mede verantwoordelijk voor is. Ten Vergert ergert zich dus aan de resultaten van beleid waarmee hij zelf heeft ingestemd. Wat is een mooier moment om te reflecteren of het beleid wel juist is? Maar dat doet dit CDA raadslid niet. Geachte afgevaardigde ten Vergert heeft een heel ander plan.
 
Volgens het geachte CDA raadslid ten Vergert heeft de gemeente nog een grote arbeidsreserve, waaronder bijna 7.000 uitkeringsgerechtigden die in de bijstand vallen onder de Participatiewet. Zoveel mogelijk naar vermogen, meedoen in de samenleving is een ambitie die het CDA al jaren uitspreekt. Zou hier niet een prachtige match kunnen plaatsvinden? Voordat u denkt dat ik een zonnesteek heb opgelopen, dit citaat komt rechtstreeks uit de nieuwsbrief van het Enschedese CDA.
 
Ten Vergert wil dus niet dat het een vrijwillige taak is. Neen, het is een verplichte tegenprestatie die de gemeente kan vragen op basis van de Participatiewet. De afvalcoaches moeten dan buurtbewoners aanspreken op hun gedrag zodat er geen afval meer gedumpt kan worden.
 
Ten Vergert noemt in zijn nieuwsbrief de bijstandsgerechten die deze schone taak mogen vervullen: uitverkoren. Dan komt de ‘C’ van Christelijk dus weer duidelijk in beeld. Want een uitverkorene is een belangrijke gedachte in de theologie. Ook het idee van de Messias is een soort van “uitverkorene die een volk komt bevrijden’. En geachte afgevaardigde ten Vergert wil dus dat bijstandsgerechtigden ons bevrijden van het zwerfaval. En dat is op z’n minst opmerkelijk, want wie hebben een sleutel in handen om het beleid ten aanzien van de afvalscheiding daadwerkelijk te veranderen: de leden van de Gemeenteraad, dus ook dit CDA raadslid.
 
Geachte afgevaardigde ten Vergert. U bent een geachte afgevaardigde omdat u lid bent van de gemeenteraad van onze mooie stad Enschede. Daarom bent u geacht. Over uw idee om bijstandsgerechtigden in te zetten als afvalcoach verschillen u en ik fundamenteel van mening. Daarover kan ik slechts met minachting spreken.

Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ik weet niet of u nog een termijn ambieert als raadslid. Maar wat mij betreft mag Henk Spaan nog een keer op zijn onnavolgbare wijze zeggen: Vuilnisman, kan die zak ook mee?

Deel deze pagina: