Live Live

Column Bert Hassink 20 oktober 2017

Gepubliceerd: Vrijdag 20 oktober 2017 10:30

Column Bert Hassink 20 oktober 2017

Campagne

Kent u dat, dames en heren, campagne. Vast wel. We worden allemaal wel eens geconfronteerd met een campagne. Een reclamecampagne bijvoorbeeld dagelijks en een campagne om iets te doen of juist iets te laten zien we ook allemaal met regelmaat.

Jaarlijks is er een campagne: en dat is de bietencampagne. Medio september is deze bietencampagne gestart. De suikerbieten worden dan vervoerd naar de suikerraffinaderijen, om verwerkt te worden. En tijdens deze campagne moet je dus oppassen dat je niet ‘de bietenbrug op gaat’.

Wie tijdens of na een campagne wel ‘de bietenbrug op gaan’, zijn sommige politici. De politici bereiden zich momenteel voor op hun campagne. De campagne om de kiezers te verleiden om op hun partij te gaan stemmen op 21 maart 2018. Dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen in de meeste steden van ons land. Zo ook in ons mooie Enschede. Ik zeg bewust in de meeste steden omdat in enkele steden die samengevoegd gaan worden de gemeenteraadsverkiezingen in november zijn.

Campagne voeren. Hele boeken zijn en worden erover volgeschreven. Bijeenkomsten georganiseerd en trainingen gegeven. Lang wordt nagedacht over het verkiezingsprogram en elke punt en komma wordt gewikt en gewogen. En hoe brengen we dan onze standpunten onder de aandacht van de kiezer? Dat is dan steeds weer de vraag.

Mooi dat door vele partijen nog steeds gelooft wordt dat dit de strategie is die zou moeten leiden tot een mooie verkiezingsuitslag. Hebben deze partijen dan niet geleerd van de recente geschiedenis? Beloof het volk brood en spelen en je wint de verkiezingen. De kiezer is in overgrote meerderheid helemaal niet geïnteresseerd in de standpunten en zal nog minder een verkiezingsprogram lezen. Hooguit een verdwaalde folder die uitgereikt wordt op de markt of het buurtwinkelcentrum bereikt een klein deel van de kiezers.

De uitslagen van de verkiezingen de afgelopen periode in verschillende landen geven duidelijk aan dat je de verkiezingen kunt winnen als je met oneliners komt die gemakkelijk in het gehoor liggen en recht doen aan het gevoel van onbehagen. Een gevoel van onbehagen dat aanwezig schijnt te zijn, anders zouden niet zoveel personen stemmen op de wat minder traditionele partijen. En waar de traditionele partij zijn eigen retoriek blijft bazuinen, zie je verlies en daar waar een traditionele partij ineens een wat andere koers gaat varen zie je winst. Zie ondermeer de Oostenrijkse Christen-Democratische partij ÖVP, die gewonnen heeft met retoriek en het positioneren van één persoon, Sebastian Kurz.

Campagne voeren. Wil je, of beter gezegd: kùn je jezelf verloochenen omwille van een goed verkiezingsresultaat? We zullen het gaan zien en horen. Aan ons, stemgerechtigden, straks de keuze. Laten we ons straks leiden door de verkiezingscampagnes of gaan we na maart 2018 lijden door onze stemkeuze?

Deel deze pagina: