Live Live

Column Bert Hassink 2 november 2018

Gepubliceerd: Vrijdag 02 november 2018 11:29

Column Bert Hassink 2 november 2018

Havik
 
Kent u dat, dames en heren, een havik. Vast wel. Kenmerkende vogel, vasthoudend, scherp en meedogenloos voor de prooi. De term ‘havik’ kennen we ook in de politiek. Ik moest aan een havik denken toen ik VVD raadslid Jajan bezig zag in de raadsvergadering van maandag 8 oktober jl. Hij is het prototype van een echte havik.

 
Havik Jajan mocht in zijn eerste grote debat in de raadsvergadering volledig los gaan, blijkbaar met goedkeuring van VVD fractievoorzitter Kreeft en de andere VVD fractieleden. Gezien ook de tweet van Kreeft op de avond van de gemeenteraadsvergadering. Daarin geeft Kreeft aan dat de maidenspeech van Jajan een goed begin is, gevolgd door een afbeelding van een vuist en een smiley met een lach.
 
De familie van VVD raadslid Jajan heeft een migratieachtergrond en afgevaardigde Jajan heeft zich goed gesetteld in ons mooie Nederland, ons mooie Twente, ons mooie Enschede. En dat is mooi. Zo kennen we nog veel meer voorbeelden in onze veelkleurige samenleving. Jajan heeft de kans gekregen om zich te ontplooien en zijn weg te kiezen. En zo hebben we de maatschappij ook ingericht, wie kan en wil, kan en zal wat bereiken. En voor wie niet kan, hebben we hulp achter de hand. En voor wie niet wil, hebben we de wat harde hand in petto.
 
Nu ging het debat, waar afgevaardigde Jajan met gestrekt been inging, over een voorrangsregeling voor statushouders bij het verkrijgen van een woning. En Jajan is geen voorstander van zo’n voorrangsregeling. Nu is het in het geloof vaak zo dat mensen die op latere leeftijd zich bekeerd hebben tot een geloof, vaak fanatieker zijn dan mensen die opgegroeid zijn met een bepaald geloof. En Jajan was in dit debat ‘roomser dan de Paus’ of beter gezegd: strakker in de leer dan Kardinaal Eijk. Een hardliner dus.
 
Afgevaardigde Jajan vindt de voorrang voor statushouders oneerlijk en bovendien niet uit te leggen aan de inwoners van Enschede. Hij diende een motie in en wil daarbij laten zien dat de VVD naar de inwoners luistert en ook wat met hun wensen doet.
 
Een politicus die zulke woorden gebruikt trekt wel een heel grote broek aan en spreekt ook bezijden de waarheid. Eerlijker ware het geweest, om te zeggen dat met de motie recht wordt gedaan aan de wens van de stemmers van de VVD en wellicht nog enkele andere partijen ter rechter zijde van de VVD, als dat met zo’n houding trouwens nog mogelijk is.
 
Tijdens het debat bleek trouwens dat het in 2017 om 20 gevallen is gegaan waarin voorrang is verleend aan statushouders om eerder een huis te krijgen. Om kansen te hebben om zich te kunnen ontplooien is het van belang dat statushouders gehuisvest worden. Juist om goed te integreren in ons mooie Enschede.
 
Afgevaardigde Jajan is communicatiespecialist. Hij heeft gewerkt als voorlichter bij de VVD fractie in de Tweede Kamer en dat zal nog wel wat doorgewerkt hebben in zijn houding en opvattingen. Het schrijven van verkiezingsretoriek is wat anders dan het uitoefenen van raadswerk.
 
Als ik me de vrijheid mag veroorloven om nog een opmerking te maken? De lokale VVD zou ook wel een goede communicatiespecialist kunnen gebruiken. Op de lokale website van de VVD ontbreekt enige info over raadslid Jajan bij de pagina politici. Een beetje havik zou er toch voor gezorgd hebben dat dat wel goed geregeld is. Of is dit typisch zo’n geval van de loodgieter waar thuis bij de keukenkraan het leertje nog steeds vervangen moet worden.
 

Deel deze pagina: