Live Live

Column Bert Hassink 18 mei 2018

Gepubliceerd: Vrijdag 18 mei 2018 10:07

Column Bert Hassink 18 mei 2018

Welzijn
 
Kent u dat, dames en heren, welzijn. Vast wel. We hechten allemaal aan welzijn, ons goed voelen en tevreden zijn. Welzijn en gezondheid zijn nauw aan elkaar verbonden. Deze week is een rapport verschenen over de staat van ons mooie Nederland. Nu eens niet economisch gezien, maar over hoe we ons voelen en hoe we omgaan met de natuur. Ik zeg het maar even met eigen woorden.

Op dit moment zijn in vele steden politici in overleg of ze samen tot een akkoord kunnen komen, samen de steden kunnen gaan besturen. Zo ook in ons mooie Enschede. En als ik ons onvolprezen lokale dagblad mag geloven, en waarom niet, zal het overleg in ons stadhuis met name gaan over hoe de uitgaven verder teruggedrongen kunnen worden.
De kaasschaaf methode is niet meer voldoende. Er zullen fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Voorwaar geen gemakkelijke opgave, vooral als je voor de verkiezingen allerlei beloftes hebt gedaan. Maar ja, dat waren de dagkoersen van toen. Nu gelden er andere regels.
 
Zou in de verkiezingsprogramma’s ook iets gestaan hebben over ‘welzijn’? Ik weet het niet. Voor een gemiddelde politicus is ‘welzijn’ iets abstracts. Je kunt het niet in Euro’s uitdrukken, je kunt het geen financiële waarde meegeven.
 
Ook deze week kwam een rapport uit van de Nationale Ombudsman over het nieuwe zorgstelsel. Kort gezegd komen de uitkomsten van het onderzoek erop neer dat mensen geregeld niet de zorg krijgen waarop ze recht hebben. En dat het sinds de decentralisaties in het sociale domein het er niet beter op is geworden. Mensen weten niet waar ze naar toe moeten; de gemeente, de ziektekostenverzekeraar of de landelijke overheid.
 
De uitkomsten hebben betrekking op vele steden, zo waarschijnlijk ook op onze stad Enschede. Roept meteen de vraag op: “Hoe komt dat?” De lokale politicus wijst meteen naar Den Haag. “We krijgen te weinig geld van de rijksoverheid.” Klopt. Bij de overheveling van de taken van het rijk naar de gemeenten is inderdaad een bezuiniging doorgevoerd. Maar de verwachting was dan ook dat de gemeenten de taken goedkoper konden uitvoeren dan de centrale overheid. Maar het rapport van de Nationale Ombudsman bevat meerdere conclusies, en één daarvan is dat de kennis binnen het gemeentelijk apparaat tekort schiet en er nog steeds sprake is van hokjes-denken van instanties. Daardoor lopen mensen zorg mis, moeten ze veelvuldig formulieren invullen. En dit terwijl vaak allang duidelijk is waarom er hulp nodig is.
 
Nederland is een rijk land. We hebben een begrotingsoverschot, daar waar nog een klein tekort voorspeld was voor 2017. En ik weet echt wel dat we de zorgkosten moeten beteugelen. Maar bij  de fundamentele keuzes die gemaakt moeten worden, ook hier lokaal, zullen we moeten bedenken dat welzijn over de hele linie ook een recht is. En onder de streep brengt welzijn een vermindering van de kosten met zich mee. Ook zorgkosten.
 
Een goede zorg voor een ieder die dat nodig heeft, mag nimmer een sluitpost zijn in een begroting van de gemeente. Het is fijn dat nagenoeg alle partijen in hun verkiezingsprogramma’s hebben aangegeven, dat degenen die echt zorg en ondersteuning nodig hebben dit ook moeten krijgen.

Ik hoop dat in ons stadhuis tijdens de onderhandelingen goed gelet wordt op het welzijn voor ons mede-inwoners van ons mooie Enschede, voor wie niet alles even vanzelfsprekend is.

Deel deze pagina: