Live Live

Column Bert Hassink 17 november 2017

Gepubliceerd: Vrijdag 17 november 2017 09:30

Column Bert Hassink 17 november 2017

Onderzoek

Kent u dat, dames en heren, onderzoek. Vast wel. We onderzoeken allemaal wel eens wat. Van jongs af aan zijn we zoekende en vinden zo onze weg.

Maar er zijn ook mensen die onderzoek tot een kunst hebben verheven. Nu stond gisteren in ons onvolprezen lokale dagblad een heel artikel over openbare toiletten. Ik heb met enige bevreemding dit artikel gelezen. Ten eerste omdat Hengelo op de 5de plaats staat van steden waar in verhouding tot het aantal inwoners de meeste openbare toiletten zijn, altijd blij als in Hengelo iets wel goed geregeld is, nietwaar?

De verbazing nam behoorlijk toe toen ik las dat de gegevens afkomstig zijn uit een app waar men de openbare toiletten heeft kunnen aanmelden en blijkbaar niet uit een feitenonderzoek.

Volgens mij, en dit keer eens geen bescheiden mening, rammelt dit onderzoek aan alle kanten. Heeft men het over een openbaar toilet of een openbaar toilet dat ook toegankelijk moet zijn voor personen die rolstoelgebonden zijn? En wat is een openbaar toilet. Er zijn ook tal van toiletten in horecaondernemingen of winkels. Dat zijn dan de semi-openbare toiletten.

Het liefst wil men, ik citeer: ‘Wij vinden dat in stadscentra iedere 500 meter een openbaar of opengesteld toilet moet komen. Die wc’s moeten dan schoon en rolstoeltoegankelijk zijn en een prullenbakje hebben”. Einde citaat van mevrouw Tool, directeur van de Maag Lever Darm Stichting.

Nu moet ik door de omstandigheden gedwongen gebruik maken van een toilet voor mindervaliden. In het centrum van onze mooie stad Enschede zijn die ruim voor handen. Overdag en ook ’s avonds. Voor valide inwoners en bezoekers van onze stad zijn er verder nog tal van toiletten, zowel openbaar als semi-openbaar. Het centrum van Enschede heeft overdag zo’n 15 toiletten die toegankelijk zijn voor personen in een rolstoel. Na sluitingstijd van de winkels en publieke gebouwen zijn dat er nog acht. Let wel dan heb ik het over toiletten toegankelijk voor personen in een rolstoel. Dat is ruim voldoende en de eis c.q. wens om te komen tot één toilet om de 500 meter dat ook nog eens toegankelijk moet zijn voor een persoon in een rolstoel is belachelijk.

Let wel, ik bagatelliseer niet de problemen die mensen met een chronische ziekte en/of handicap kunnen hebben als er niet snel genoeg een goed beschikbaar toilet voorhanden is. Maar de wens om op iedere 500 meter een rolstoeltoegankelijk toilet te hebben werkt contra-productief.

Ik denk dat een goede afstemming tussen de verschillende partijen de beste weg is om te komen tot een goede informatievoorziening waar de gebruikers baat bij hebben. En een goede app met de juiste info kan daar natuurlijk bij helpen. Maar ook de website toegankelijk.enschede.nl is een mooi voorbeeld hoe de info verstrekt kan worden.

Deel deze pagina: