Live Live

Column Bert Hassink 16 november 2018

Gepubliceerd: Vrijdag 16 november 2018 11:22

Column Bert Hassink 16 november 2018

Begroten
Kent u dat, dames en heren, begroten. Vast wel. We begroten allemaal wel eens wat. Kijken op hoeveel een vakantie nu uiteindelijk uitkomt of hoe kom ik met mijn budget de week door. De één doet het serieus en de ander doet het opstellen van de cijfertjes wat losser uit de pols.

Afgelopen maandag is in ons mooie stadhuis de begroting besproken van ons mooie Enschede. Kernvraag was, en is nog steeds, kunnen we het ook nog mooi en leuk houden met elkaar. En dit vooral gezien de financiële situatie. Twee weken geleden kwam bericht dat er een extra donatie uit de rijksmiddelen naar Enschede komen. Het mooie bedrag van 13,3 miljoen euro.

Ontegenzeggelijk welkom en wel iets meer dan de bekend druppel op de gloeiende plaat, maar nog niet voldoende om de tekorten weg te werken. Tekorten die mede zijn ontstaan door de extra uitgaven van het sociaal domein.

Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar ik weet wel dat een begroting voor de stad opstellen veel tijd vergt en de politici moeten ook de ruimte krijgen om alles goed door te nemen. De, zo werd het maandagavond in de raadsvergadering door het College genoemd, tegenvallende meevaller is dus nog niet verwerkt in de huidige cijfers.

En of het een daadwerkelijke aanpassing van het gemeentelijke beleid gaat opleveren is nog maar zeer de vraag. Dat zou pas aan de orde zijn als de gemeente structureel kan rekenen op een extra bijdrage in de kosten van het sociaal domein. Hoop dat zal gebeuren mag je natuurlijk altijd hebben, maar of het echt gaat gebeuren?

Op dit moment zijn de voorbereidingen druk bezig met ‘Woar geet ’t opan met Kesmis’. En de gemeenteraad was bezig met ‘Woar geet ’t opan met Enske’. Lastig genoeg, maar het is wel de taak van de politici. Wethouder Eerenberg zei het maandagavond mooi. “Wij hebben hier in deze raadszaal de mogelijkheid om te bouwen aan Enschede”, ik zeg het maar even met eigen woorden. En dat klopt. Keuzes die nu gemaakt worden werken door naar de toekomst en vormen de stad. Hier moet je als politicus niet te bang voor zijn om de kool en de geit te willen sparen. Bouwen aan onze stad doe je als je binnen de keuzes een goed evenwicht weet te vinden tussen het heden, de toekomst en het verleden. En als je een goed evenwicht kunt vinden in de keuze tussen stenen, asfalt en de inwoners. En bij de inwoners met name voor die waarvoor het allemaal niet zo vanzelfsprekend is.

In hun beschouwing in ons onvolprezen lokale dagblad van woensdag jl. hadden de journalisten Louwens en Staal het wel helder. Een sterk positie voor de coalitie en ter linker en rechter zijde partijen die zoekende zijn, maar ook elkaar nog niet gevonden hebben. En daarmee is er nagenoeg geen oppositie. Bij de begeleidende foto stond geschreven ‘vuurwerk bleef uit tijdens het begrotingsdebat maandagavond’. De foto is zeker van een raadsvergadering op een maandagavond, maar zeker niet van afgelopen maandag. Jammer dat bij zo’n actueel en scherp stuk een oude archieffoto werd geplaatst.

Deel deze pagina: