Live Live

Column Bert Hassink 14 december 2018

Gepubliceerd: Vrijdag 14 december 2018 12:09

Column Bert Hassink 14 december 2018

Draagvlak
 
Kent u dat, dames en heren, draagvlak. Vast wel. Draagvlak zoek je als u iets wilt bereiken. Of het nu thuis is om iets aan te passen, of op het werk of bij de sportvereniging. Het hebben van draagvlak voor veranderingen zorgt voor rust en over het algemeen tot meer tevredenheid bij de betrokkenen.

Ik moest hieraan denken toen ik in ons onvolprezen lokale dagblad las dat de heer Salverda onafhankelijk voorzitter wordt van het Enschede Akkoord. Even kort voor wie niet weet wat het Enschede Akkoord inhoudt. Het is een akkoord raadsbreed afgesloten door de fracties in de gemeenteraad van onze mooie stad Enschede en heeft tot doel om inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming. Van alle fracties zit een afgevaardigde in dit overleg.
 
Draagvlak, dat is waar het om zal gaan. Ik vind het een mooi initiatief. En natuurlijk weten we ook met elkaar dat we nooit iedereen tevreden kunnen stellen, uiteindelijk zal de stemming in de mooie raadszaal de doorslag geven welke kant het opgaat. Maar het is zeker de moeite van het proberen waard. Het is tenminste meer dan de mogelijkheden die u nu als inwoner hebt om inspraak te doen. Of moet ik zeggen de mogelijkheid die geboden wordt om invloed uit te kunnen oefenen.
 
Het moment van invloed uitoefenen door ons inwoners is natuurlijk het uitbrengen van een stem bij de verkiezingen. Het is het ultieme moment van uw mening geven. Maar er zijn natuurlijk zaken die wat meer diepgang nodig hebben om draagvlak te creëren. Nu kunt u als inwoner uw mening geven tijdens de inspraakronde van bijvoorbeeld een verordening. Dat is dan een schriftelijke ronde, waarop een reactie komt van het College. En ook kunt u maximaal vijf minuten inspreken bij een agendapunt in een commissievergadering van de raad. Maar dan ligt het eigenlijke plan al klaar en kunt u hier en daar nog een komma verplaatsen, als dat al lukt.
 
In de kern gaat het erom dat we als inwoners in het voorveld betrokken worden bij het ontwikkelen van het beleid. Een mooi voorbeeld hoe het niet moet is de verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Deze is afgelopen maandag door de gemeenteraad vastgesteld. Er was geen betrokkenheid bij het opstellen van deze verordening van inwoners uit de doelgroepen. Wethouder van den Berg deed een vraag in de gemeenteraad over betrokkenheid van doelgroepen bij de verordening af met de mededeling dat men kon reageren via de inspraak en dat er advies was gevraagd aan de Wmo-raad. Henry Ford had hier ook een handje van: ‘natuurlijk mag u meepraten over welke kleur de Ford krijgt, als het maar zwart is’.
 
Mede het beleid ontwikkelen en inspraak liggen wellicht in elkaars verlengde, maar zijn twee verschillende dingen. En bij de Wmo en jeugdhulp ligt zelfs een wettelijke verplichting om doelgroepen in te schakelen bij het ontwikkelen van het beleid. Daar is het VN verdrag rechten van personen met een beperking van kracht.
 
En tot slot nog even over het eerder genoemde VN verdrag. De ChristenUnie Tweede Kamer-leden Seegers en Dik-Faber hebben de regering indringende vragen gesteld over de stand van zaken van implementatie van het VN verdrag op lokaal niveau. Dit mede naar aanleiding van het rapport van het College Rechten van de Mens over de monitoring van het VN verdrag.

Wat de vragen zijn en de conclusies uit het rapport? Met een paar klikjes met de muis weet u het. Dan bent u op de hoogte van hoe het hoort te zijn. En om Louis Davids maar even te parafraseren. Dan heeft wethouder van den Berg niet ‘het Fordje’ opgedaan, maar kennis.

Deel deze pagina: