Live Live

ChristenUnie-lid in Enschede: ‘Regio mag zich wel meer roeren’

Gepubliceerd: Maandag 18 maart 2019 14:01

ChristenUnie-lid in Enschede: ‘Regio mag zich wel meer roeren’

Wat willen politici uit deze stad bereiken in Provinciale Staten (PS)? Een Enschedese blik op de kandidatenlijst. Vandaag: Arjan Hof (ChristenUnie), plaats 3. Zittend Statenlid.

Hij is verrast. „Meer dan dertig kandidaten uit Enschede, dat lijkt heel wat. Maar als ik dan zie dat er maar een paar verkiesbaar zijn, begrijp ik dat niet”, zegt Arjan Hof over de op papier magere vertegenwoordiging van de grootste stad van Overijssel in Provinciale Staten voor de komende vier jaar.

Hof is zo goed als zeker een van de vermoedelijk schaarse volksvertegenwoordigers uit Enschede. Vier zetels heeft de ChristenUnie nu in de provincie, met zelfstandig ondernemer Hof als Statenlid die halverwege de nu voltooide periode instroomde. Die paar jaar aan ervaring in de provincie heeft hem tot het inzicht gebracht dat aandacht voor Enschede nog steeds hard nodig is. In economische zin, maar ook als het gaat om de sociale agenda.

Toplocaties
„Dit is een stad met een universiteit en het Kennispark, heeft een Technology Base, daarnaast kent Twente met Thales en het XL-park nog eens twee economische toplocaties. Die kennisinfrastructuur hebben we dus goed voor elkaar. Maar Enschede en de regio kunnen economisch, qua werkgelegenheid, nog wel wat stappen zetten.”

„Als ik lees dat de Technology Base tot nu toe 180 banen heeft opgeleverd, dan lijkt me dat mager. We zien rond de UT en het Kennispark veel startende bedrijven maar het doorgroeien is vaak moeilijk. Enschede en Twente zijn vaak bescheiden. Een tijdje terug speelde er discussie over Tesla dat ruimte zocht. Hardenberg, een ambitieuze regio, stak meteen de vinger op. Maar ik geloof niet dat ik Enschede en Twente heb gehoord.”

Samenbinder
Hof beschouwt de provincie als samenbinder. „Dat geldt voor de economie maar ook voor de sociale agenda. We hebben in Enschede veel handen nodig om het werk te kunnen doen. De provincie kan daar veel goed werk doen door bedrijvigheid en ondernemerschap nog meer te stimuleren. Dat zou dan werk voor lageropgeleiden moeten opleveren, precies waar deze stad behoefte aan heeft”, zegt Hof, die zich ook nadrukkelijk wil richten op woningbouw en woningen voor starters.

„Dat zit natuurlijk volkomen vast. Om daar wat aan te doen is het van belang zo snel mogelijk een starterslening in te voeren. Daar is 7 miljoen voor beschikbaar.”

Christen
Hij toont zich als christen-politicus begaan met onderwerpen die raken aan de sociale agenda. Het roept wel meteen de vraag op waarom hij niet voor de lokale politiek heeft gekozen. Die staat tenslotte dichter bij de mensen en de samenleving die hij wil dienen.

„Los van het feit dat we als ChristenUnie prima mensen in Enschede hebben zitten, heb ik het gevoel in de Staten op mijn plek te zijn. Laat mij in de provincie de zaken maar in samenhang bekijken.”

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Annina Romita

Deel deze pagina: