Live Live

CDA trekt opnieuw aan de bel over muurschildering

Gepubliceerd: Donderdag 14 maart 2019 13:06

CDA trekt opnieuw aan de bel over muurschildering

Het CDA in Enschede heeft opnieuw vragen gesteld over de mogelijke plannen voor sloop van het oude klooster en de bijbehorende kapel met waardevolle muurschilderingen in het voormalige ziekenhuis Stadsmaten.

Aanleiding voor de zorgen van de partij zijn de publicaties over het al dan niet verdwijnen van de vroegere kapel met de waardevolle muurschilderingen. Fractievoorzitter Ayfer Koç van het CDA vindt het onbestaanbaar dat er opnieuw een pand van grote cultuurhistorische waarde zou verdwijnen. "Het lijkt erop dat we in Enschede niet willen leren van fouten uit het verleden", zegt Koç. "Bij het BATO-terrein waren we te laat, maar hier zitten we nog in het voortraject en gaan we er alles aan doen het college te bewegen om de ontwikkelaar te overtuigen van de waarde van het oude klooster en de kapel."

Erfgoed
Ze wijst bovendien op de ruimtelijke kwaliteitseisen die door de raad aan ontwikkelaar LIFE zijn meegegeven om het aanwezige erfgoed te respecteren, zoals vastgelegd in het raadsvoorstel Ontwikkelingskader herontwikkeling Ariënsplein. "Hierin is ook opgenomen dat het gebouw, of eigenlijk een verzameling van gebouwen, behouden zou blijven. Nu krijgen we opnieuw signalen dat er niet of nauwelijks wordt gekeken naar de cultuurhistorische waarde van de gebouwen en dat baart ons grote zorgen", aldus Koç.

In december vorig jaar stelde het CDA ook al vragen aan het college vanwege de zorgen over sloop van het klooster en de kapel. Nu is de partij er helemaal niet gerust op dat de kapel en de muurschilderingen behouden blijven. Het antwoord van het college was toen duidelijk: 'De plannen voor het klooster en aansluitende omgeving zijn op dit moment niet zo concreet dat er sprake is van een sloop- en bouwaanvraag.’

In de ruimtelijke kwaliteitseisen is door de gemeente aan de ontwikkelaar meegegeven het aanwezige erfgoed te respecteren. Door de monumentencommissie is in haar onderzoek van december 2016 gekwalificeerd als erfgoed: het beeld van Alphons Ariëns, het hekwerk aan de Emmastraat, het kruis op het mortuarium en de kapel. Dit is vastgelegd in de rapportage 'Zaken met monumentale waarde op en rond het voormalige MST terrein', waarmee rekening wordt gehouden. Koç: "Dan zou het nu heel zuur zijn als daar zomaar aan voorbijgegaan wordt. Dat is waarom we het nu andermaal bij de kop pakken."

Cultuurhistorie
In het conceptontwerpbestemmingsplan Ariënsplein, waaraan op dit moment wordt gewerkt, zijn het klooster en de aansluitende omgeving aangemerkt als 'karakteristiek', met een bouwaanduiding met het oog op het cultuurhistorisch waardevolle bouwwerk ter plaatse. Een eventuele aanvraag voor een omgevingsvergunning voor (gedeeltelijke) sloop wordt hierbij getoetst aan de beleidsregel 'Koesteren Cultuurhistorie'.

Die regel is voor het CDA cruciaal. "Die mag maar op een manier uitgelegd worden en dat is dat de vier bovengenoemde objecten behouden blijven voor Enschede en zijn inwoners."

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: archief

Deel deze pagina: